Differensialdiagnoser myositt

Print Friendly
Share Button

Differensialdiagnoser

Det er mange sykdommer som ligner myositt og skal vurderes i utredningen. Også når behandlingen ikke virker som forventet, må tilstander som inklusjonslegememyositt, muskeldystorife, metabolsk myopati, alkohol-myopati og kortisonindusert myopati (se nedenfor)

 • Inklusjonslegememyositt
  • Lavere CK, svært langsom progresjon, høyere alder, distal affeksjon, ingen antistoff, typisk biopsi
 • IMNM (immun-mediart Nekrotiserende Myositt)
 • Skleromyostt (overlappsform mot systemsik sklerose)
 • Medikamentindusert myopati
  • Statiner
   • Smerter med eller uten forhøyet CK. Medikamentanamnese viktig
  • Høye kortikosteroiddoser (Prednisolon) over lang tid: Steroidmyopati:
   • CK normal
  • Plaquenil
  • Kokain
  • Alkohol
  • Kolkisin
 • Viral myositt (sjelden) ved:  Influenza A and B, H1N1 virus, Coxsackievirus, Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus, Parainfluensa, Adenovirus, Echovirus, Cytomegalovirus (CMV), Meslingvirus, Varicella-Zoster, Human immunodeficiency virus (HIV), Dengue
  • Rask sykdomsutvikling, kan være begrenset til få muskelgrupper. Effekt av antiviral behandling
 • Eosinofil myositt
  • Differensialdiagnoser til eosinofil myositt
 • Muskeldystrofi (arvelige, progressive muskelsykdommer)
  • Bør alltid overveies ved uklar kronisk musklelsykdom

Diagnostikk ved forhøyet serum CK

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm