EMG, MR, øsofagus, CT pulm, kapillaroskopi, Biopsi-funn

Print Friendly
Share Button

EMG (elektromyografi)

 • Viser myopatiske forandringer hos 90%: Økt aktivitet og spontan-fibrillasjoner, unormal myopatisk amplityde, korte polyfasiske motoriske potensialer, bizzare høyfrekvente utladninger. Skiller fra motornevron sykdom, perifer polymyopati og myasteni. DD: toksisk, metabolsk myopati gir lignende EMG.

MR (magnet-resonans-tomografi) av lårmuskler

 • Muskler viser inflammasjonstegn ødem. Ved fett-suppresjon (T2) sees (flekkvis ødem), mest langs facier. Ved inklusjonslegeme-myositt er hele muskelen infiltrert.

Røntgen Øsofagus (spiserør) med kontrastmiddel

 • Viser ofte dysmotilitet.  Oropharyngeal svelgemuskulatur er affisert, øvre 1/3 del av øsofagus: Aspirasjonspneumoni.

CT (computertomografi)/HRCT thorax (lunger)

 • Viser lungevevforandringer med mattglass (aktiv inflammasjon) eller fibrose, honeycombing etc ved antisyntetasesyndromet. Basale infiltrater typisk.

Kapillaroskopi (neglesengen)

 • Ofte patologisk ved dermatomyositt (vaskulopati): Blødninger, nedsatt kapillartetthet, megakapillarer, endret kapillararkitektur.

Biopsi (vevsprøve)

 • Tas målrettet der MR viser inflammasjon (oftest quadriceps, deltoid eller utvalg etter MR-lokalisering). Innleggelse i sengepost med en overnatting etter biopsi pga smerter og blødningsrisiko

Histologi (Resultat av vevsprøve)

 • Muskelfiber-Inflammasjon de- og regenersjon og nekrose.
  • Polymyositt: Inflammasjonen er mest inne i muskelfibrene: Endomyseal inflammasjon (opphopning av CD8+ T-lymfocytter der noen observeres inne i ikke-døende celler). Ingen vaskulopati eller immunkompleks deponering.
 • Dermatomyositt: perifascicular infiltrat eller atrofi (kapillær-tap og iskjemisk skade). Redusert kapillartetthet og ”membrane-attack-complex” immunkompleks-deponering er typisk. DM ligner vaskulitt med inflammatoriske prosesser hovedsakelig rundt perifascikulære blodkar (B-lymfocytter og CD4+ T-celler eller plasmocytoide dendrittiske celler)
 • MHC1 oppregulering hos både PM og DM

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2015