Henvisningen (dermato-)myositt

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva byger mistanke om (Dermato)myositt på?

 • Hastegrad (Rett til helsehjelp)?

 • Behov for supplerende undersøkelser?

  • (Dermato-)myositt er sjeldne sykdommer: Konferer gjerne med revmatologisk vaktlege vedrørende videre utredning og henvisning til spesialist

Sykdomstegn

Dette bør henvisningen inneholde

Sykehistorie

Undersøkelsesresultater

 • Muskelatrofi
  • Proksimalt (lår, overarmer)
  • Distalt (underarmer, legger)
 • Redusert kraft
  • Reiser seg greit fra fra stolen eller fra huksitende?
 • Auskultasjon av lunger (krepitasjoner basalt ved interstitiell lungeaffeksjon)
 • Gottrons tegn/papler (rød-blått over MCP- og PIP-ledd og på strekksiden av albuer og knær), Sjal eller V-tegn (nakke/hals)
 • CK, LD, ASAT (gjentatte prøver)
  • CK stigning etter fysisk trening er vanlig
  • Skyhøye verdier ses ved rabdomyolyse
 • ANA med undergrupper

Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst

Henvises til Revmatologisk sekjson, OUS, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm