IMNM (Immun-Mediert Nekrotiserende Myopati)

Print Friendly
Share Button

Definisjon

IMNM skilles fra andre myositt-typer ved vevsprøve (biopsi) fra muskel, oftest hentet fra låret. Typisk er fravær eller neste fravær av betennelsesforandringer (inflammatoriske celler) i vevet til tross for at cellene er skadet og dør (nekrotiske).

Symptomer

Sykdomsbildet preges av uttalt muskelsvakhet.

Diagnosen

Blodprøver

  • Ofte svært høye blodverdier for CK (kreatinkinase som er et muskelezym)
  • Antistoff kan foreligge i form av anti-SRP and anti-HMGCR

Biopsi

  • Typiske forandringer (se ovenfor)

Behandlingsrespons

  • Ofte responderer IMNM dårlig på medikament-behandling

Assosiasjon til andre sykdommer

Virus

IMNM er i noen tilfeller assosiert til virus-infeksjoner (HIV, Hepatitt C),

Andre systemiske bindevevsykdommer

Kreft-sykdommer

Statin-indusert myositt

  • anti-HMGCR foreligger hos noen

Faglitteratur; Basharat P, 2015

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm