Utredning Sjekkliste for myositt

Print Friendly
Share Button

Diagnosen baseres på

Sykehistorie / Symptomer:

 • Muskulært
  • Symmentrisk svakhet i proksimale musklegrupper (klassisk)
  • Vanskeligheter med selv å komme ut av sengen?
  • Svelgefunksjon: vanskelig å svelge? (aspirasjon?)
  • Tegn til redusert hjertemuskelfunksjon? (myokarditt)
  • Ved inklusjonslegememyositt foreligger ofte også distal atrofi
  • Smerter (hos 40%)
  • Atrofier symmetrisk, proksimalt/distalt
  • CK, LD of ASAT oftest økt. Tromponin T ofte lett forhøyet, enten uspesifikt eller som tegn på hjertemuskelaffeksjon. Tromopnin I er mer hjertemuskelspesifikk.
 • Ledsagende manifestasjoner
  • Hud (utslett: Dermatomyositt)
  • Ødem, generell sucutan hevelse ved høy sykdomsaktivitet
  • Dysfagi (øsofagusaffeksjon)
   • Vaskelig å svelge fast føde
   • Aspirasjon
  • Lungesymptomer (antisyntetasesyndrom)
   • Tørrhoste
   • Dyspné ved belastning
  • Ledd

Undersøkelser / Utredning

 • Klinisk undersøkelse
  • Muskelatrofier (overarmer, underarmer, lår)
   • Myopati: legger, ansiktsmuskler, scapula
  • Muskelkraft
   • Reiser seg fra huksittende unen hjelp
   • Reiser seg fra stol uten støtte
   • Håndtrykk
   • Løfter armene greit over hodet
   • Nakke/hodet
  • Hud
   • Erytrodermi (Dermatomyositt)
   • Subcutant ødem (inkluderer ansikt), ved høy sykdomsaktivitet
   • Gottrons tegn og papler (over MCP ledd, albuer og knær) (Dermatomyositt)
   • V-tegn (fremre thorax) (Dermatomyositt)
   • Sjal-tegn (fra nakke-skulderblad) (Dermatomyositt)
   • Heliotropt eksem (øyelokk) (Dermatomyositt)
   • Sklerodermi (overlapp mot systemisk sklerose eller MCTD)
   • Kalcinose (oftere hos barn (juvenil dermatomyositt)
  • Raynauds fenomen (antisyntetasesyndrom)
 • Auskultasjon
  • Krepitasjon over lunger
  • Rytmeforstyrrelser over hjertet (myokarditt?)
  • Nevrologiske utfall (forventes ikke)
 • Blodprøver (Hgb, SR, CRP, leukocyter, trombocyter, Leverenzymer, K, Na, Cl, Ca, Kreatinin, TSH, f-T4, CK, Troponin)
 • EKG (myokarditt)
 • EMG
  • Myopatisk mønster
 • MR (med kontrast) proksimal muskulatur lår
  • Ødem indikerer inflammasjon, symmetriske forandringer vanligst
  • Identifiserer område for biopsi
 • Kapillaroskopi
  • Ofte patologisk
 • Lungefunksjonstester
 • CT lunger
 • Muskelbiopsi (etter MR-lokalisering av affeksjon)
  • Ved økt CK, ødem på MR, eller positiv EMG
  • Helst i sengepost
 • Svelgefunksjonen undersøkeles ved røntgen øsofagus (dynamisk med svelging av kontrast) eller manometri (Gastromed avd)
 • Malignitetsutredning ved dermatomyositt dersom alder > 40 år (eller klinisk mistanke)
  • Gynekologisk undersøkelses, CT abdomen, elektroforese urin/serum, hemofec, koloskopi, evt. andre u.s. dersom klinisk mistanke
  • Alternativt: PET/CT

Diagnostikk ved forhøyet serum CK

 • Hvis CK er under 1000 gjentas prøven uten særlig forutgående fysisk aktivitet

Differensialdiagnoser til myositt her

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm