Utredning Sjekkliste for myositt

Print Friendly
Share Button

Diagnosen baseres på

Sykehistorie / Symptomer:

 • Muskulært
  • Symmetrisk svakhet i proksimale muskelgrupper (klassisk)
  • Vanskeligheter med å komme ut av sengen?
  • Svelgefunksjon: vanskelig å svelge? (aspirasjon?)
  • Tegn til redusert hjertemuskelfunksjon? (myokarditt)
  • Ved inklusjonslegememyositt foreligger ofte også distal muskelatrofi
  • Smerter (hos 40%)
  • Atrofier symmetrisk, proksimalt/distalt
  • Kreatin kinase (CK), LD of ASAT viser oftest høye. Tromponin T er ofte forhøyet, enten uspesifikt eller som tegn på hjertemuskelaffeksjon. Troponin I er mer hjertemuskelspesifikk.
 • Mulige utløsende faktorer
 • Ledsagende manifestasjoner
  • Hud (utslett: Dermatomyositt)
  • Ødem, generell subcutan hevelse ved høy sykdomsaktivitet
  • Dysfagi (øsofagusaffeksjon)
   • Vanskelig å svelge fast føde
   • Aspirasjon
  • Lungesymptomer (antisyntetasesyndrom)
   • Tørrhoste
   • Dyspné ved belastning
  • Ledd

Undersøkelser / Utredning

 • Klinisk undersøkelse
  • Muskelatrofier (overarmer, underarmer, lår)
   • Myopati: legger, ansiktsmuskler, scapula
  • Muskelkraft
   • Reiser seg fra huk uten hjelp
   • Reiser seg fra stol uten støtte
   • Håndtrykk
   • Vanskelig å heve armene over hodet
   • Nakke/hodet
  • Hud
   • Erytrodermi (Dermatomyositt)
   • Subcutant ødem (inkluderer ansikt), ved høy sykdomsaktivitet
   • Gottrons tegn og papler (over MCP ledd, albuer og knær) (Dermatomyositt)
   • Mekanikerfingre (antisyntetase syndromet)
   • V-formet utslett (fremre thorax) (Dermatomyositt)
   • Sjal-formet utslett (fra nakke-skulderblad) (Dermatomyositt)
   • Heliotropt eksem (øyelokk) (Dermatomyositt)
   • Sklerodermi (overlapp mot systemisk sklerose eller MCTD)
   • Kalcinose (oftere hos barn (juvenil dermatomyositt)
  • Raynauds fenomen (antisyntetasesyndrom)
 • Auskultasjon
  • Krepitasjon over lunger
  • Rytmeforstyrrelser over hjertet (myokarditt?)
  • Nevrologiske utfall (forventes ikke)
 • Blodprøver (Hgb, SR, CRP, leukocyter, trombocyter, Leverenzymer, K, Na, Cl, Ca, Kreatinin, TSH, f-T4, kreatin kinase (CK), Troponin)
 • EKG (myokarditt)
 • EMG
 • MR (med kontrast) proksimal muskulatur lår
  • Ødem indikerer inflammasjon, symmetriske forandringer vanligst
  • Identifiserer område for biopsi
 • Kapillaroskopi
  • Ofte patologisk
 • Lungefunksjonstester
 • CT undersøkelse av lunger
 • Muskelbiopsi (etter MR-lokalisering av affeksjon)
  • Ved økt CK, ødem på MR, eller positiv EMG
  • Helst i sengepost
 • Svelgefunksjonen undersøkeles ved røntgen øsofagus (dynamisk med svelging av kontrast) eller manometri (Gastromed avd)
 • Malignitetsutredning ved dermatomyositt dersom alder over 40 år (eller klinisk mistanke)
  • Gynekologisk undersøkelses, CT undersøeksle av abdomen, elektroforese urin/serum, hemofec, koloskopi, evt. andre u.s. dersom klinisk mistanke
  • Alternativt: PET/CT undersøkelse

Diagnostikk ved forhøyet serum kreatinin kinase (CK)

 • Hvis CK er under 1000, gjentas prøven uten særlig forutgående fysisk aktivitet

Differensialdiagnoser til myositt her

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm