Journalskriving Stikkord for myositt

Print Friendly
Share Button

Myositt-journal

ICD-10 koder:

Diagnosen baseres på..

Proksimal, symmetrisk, objektiv muskelsvakhet, fortrinnsvis i lår, nakke fleksorer svakere enn ekstensorer, typiske hudforandringer (heliotropt, Gottrons), dysfagi eller øsofagusdysmotilitet, CK, ASAT, ALAT LD, MR-funn, biopsi, antistoff, EMG

Anamnese

 • Førstegrads slekt (foreldre, søsken eller barn) med muskelsykdom (myskeldystrofi?)

Aktuelt

Differensial diagnostiske vurderinger

Kort sammendrag (mer her):

Undersøkelser:

 • Muskelartrofi (lår mer enn legger, overarmer, underarmer)
 • Muskelsvakhet (reise seg fra huksittende, fra stol, gå trapper, løfte armer over hodet, holde hodet, teste nakke flexorer ved å presse hodet fremover mot motstand
 • Dysfagi (setter fast mat) eller påvist øsofagusdysmotilitet
 • Artritt
 • Hud
 • Muskelbiopsi (fra…)
 • MR av muskulatur (ødem/inflammasjon?)
 • EMG (myositt-typisk?)
 • HRCT lunger (mattglass/fibrose?)
 • Biopsibeskrivelse:
  • Dermatomyositt: Nekroser i muskelfibre/celler, lymfocyttinfiltrasjoner langs blodkar.
  • Polymyositt: Mononukleære inflammatoriske celler mer diffust fordelt i muskelvevet (endomysialt) og muskelcelle nekroser.
  • Inklusjonslegemyositt: Muskelfibre/celler med «rimmed» vakuoler, atrofi og innlagring av abnormale degenerete proteiner (blant annet amyloid, Aβ, som ved Alzheimer).

Gjennomgått immunmodulerende behandling

 • (Prednisolon, Ciklosporin, Cyklofosfamid, Tacrolimus, Rituximab, Imurel, MTX m.m.)

Hensikten med vurderingen nå?

 • Forverring av symptomer )Hvilke)
 • Medikamentendring (Hvorfor?)

Medikamentliste

 • Statiner
 • Prednisolon
  • Kortisonmyopati?
 • Allergier (medikamentallergier, andre)

Stimulantia

 • Røker (ja, ikke-, tidligere-)
 • Alkohol

Vekt/Avføring/vannlating

Klinisk status

Plan for konsultasjonen / innleggelsen

Myositt, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm