Infeksjoner: Opportunistiske & Tropesykdommer

Print Friendly
Share Button

Oversikt

Personer med kronisk revmatisk sykdom kan være mer utsatt for infeksjoner enn andre. Det gjelder også de «opportunistiske infeksjonene» som vanligvis ikke gir infeksjon uten at immunsystemet er redusert. For påvisning av infeksjonen er oppmerksomhet nødvendig. Økt mottakelighet for tropesykdommer kan også forekomme.

Årsakene

Økt mottakelghet for infeksjon ved revmatisk sykdom kan være;

  • Immundempende behandling (Prednisolon, Sendoxan, Remicade, MabThera, Imurel, Methotrexate og flere)
  • Samtidig lunge- nyre- eller annen organsykdom
  • Noen har tilfeldig eller medikamentindusert lave verdier av immunglobulin IgG
  • Også medfødt MBL-mangel (ca 5% av befolkningen) disponerer
  • Lavt antall hvite blodlegemer, særlig undergruppen neutrofile granulocytter disponerer for infeksjoner

Primær immunsvikt

Palm