Bilharziose (Schistomiasis)

Print Friendly
Share Button

"Schistosomiasis world map - DALY - WHO2002" by Lokal_Profil. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schistosomiasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg#/media/File:Schistosomiasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg

Bilharziose (Schistomiasis) (B65)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av parasitt. Oftest kronisk tilstand. Affiserer hud, urinblære og tarm

Sykdomsårsak

1-2 cm lange ormer (Termatoder).

 • Blærebilharzinose: S. haematobium.
 • Perkutan infeksjon ved bad i infiserte innsjøer.
 • Tarmbilharzidose: S. mansoni, S. japonicum, S. intercalaticum, S. mekongi.

Forekomst

Troper, subtroper. 85% smittes i Afrika sør for Sahara. Asylsøkere fra Afrika

Smitte

Overføres via forurenset badevann. Parasittene stammer fra infiserte ferskvannssnegler. Særlig barn (som leker i vann) blir infisert

Inkubasjonstid

 • 2-7 uker til første symptomer (kløende hud på føtter og andre deler som har vært i forurenset ferskvann)
 •  4-12 uker til organstadium

Symptomer

 • Initialt
  • Kløende små knuter i huden som har vært i kontakt med forurenset vann (særlig føtter)
  • Senere
   • Feber
   • Abdominale (mage-) smerter (tarmaffeksjon)
   • Diaré (blodig)
   • Utmattelse
   • Hoste (lungeaffeksjon)
   • Genitalslimhinneblødninger (genital affeksjon)
   • Blod i urin (urinblæreaffeksjon)

Undersøkelsesfunn

 • Ekstrem eosinofili i blod (ved differensialtelling av leukocytter)
 • Effektiv screening av parasitt antigen med ELISA test av blod
 • Også antistoff kan påvises i blodprøve
 • Mikroskopisk undersøkelse på parasitt-egg i avføring  (evt også i urin)
 • Biopsi fra rektalslimhinne (eller urinblære) kan påvise egg der de ikke er funnet ved mikroskopi
 • Urinblære: Hematuri (blod i urin)

Komplikasjoner

 • Økt risk for kreft i urinblære, tykktarm og lever på sikt
 • Portal hypertensjon.
 • Fokal epilepsi ved S. japonicum

Diagnose

 • Tropeanamnese+ påvisning i urin, avføring eller vev
 • Antistoff-påvisning

Behandling

Praziquantel (Biltricide) (en dose årlig). Tilhelning >80%.

Profylakse

 • Badeforbud I infiserte innsjøer. Unngå infisert drikkevann.
 • Vaksine under utprøving

OBS! Harmløse bilharzia-arter forårsaker badedermatitt i Mellomeuropa og Nordamerika

Mer om Schistomiais / Bilharziose her (Wikipedia)

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2016)