BK virus

Print Friendly
Share Button

BK virus (ligner JC-Virus)

Definisjon

Polyomavirus. Hele 80% friske har latent infeksjon, men er sjelden plaget. Ved redusert immunsystem som under immundempende, antirevmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan CMV infeksjon bli svært alvorlig. Jo sterkere immunsuppresjon, desto mer alvorlig infeksjon.

Smittemekanisme

  • Ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker.

 Symptomer

  • 1-10% etter transplantasjon
  • Residiverende feber
  • Lungeplager
  • Nyrer (progressiv nyresvikt og patologisk urin)

 Diagnose

  • Påvises ved PCR fra blod eller urin

Behandling

  • Redusere immunsuppresjon: Takrolimus byttes med cyclosporin
  • Supplere med leflunomid (Arava)
  • Ciprofloxacin
  • IV Immunglobulin

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm2016