Chikungunya

Print Friendly
Share Button
"ChikungunyamapMarch2015" by Unenthusiastic - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChikungunyamapMarch2015.png#/media/File:ChikungunyamapMarch2015.png
"2012-01-09 Chikungunya on the right feet at The Philippines" by Nsaa - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-01-09_Chikungunya_on_the_right_feet_at_The_Philippines.jpeg#/media/File:2012-01-09_Chikungunya_on_the_right_feet_at_The_Philippines.jpeg

Chikungunya ICD-10 A 92.0

Definisjon

Virussykdom forårsaket av Chikungunya. Økende antall smittde i vestlige land siste året (2014)

Smitte

Som ved denguefeber overføres sykdommen via mygg (aedes mosquitoes).

Forekomst

Epidemieri Vestafika, Øst-sentral, Sør-afrikanske land og asia. De senere år også i Karibien og USA (få tilfeller).

Symptomer

Etter myggstikk oppstår høy feber (opp til 40 grader) etter 2-3 dager (maksimalt etter12 dager). Småprikket (petechialt) eller flekket (maculopapulært) utslett på kroppen og av og til også på armer og ben. Sterke revmatiske smerter i flere ledd som også kan hovne opp (artritt). I mange tilfeller hovner bena opp.Allmennsymptomer kan inkludere hodepine, kvalme, oppkast og øyesymptomer (lysskyhet). Noen får også øyebetennelser (iridocyklitt). Feberen forsvinner brått, oftest etter to dager, men leddmerter, hodepine og utmattelse varer ofte en uke eller lenger. Helt friske blir de fleste i løpet av et par måneder (yngre mennesker blir raskest friske). Kronisk sykdom i form av vedvarende smerter er rapportert.

Diagnose

PCR-undersøkelser kan påvise infeksjon innen få dager. Serologiske tester for chikungunya virus IgM antistoff er tilgjengelige, men «falsk postive resultater» kan forekomme. Virus dyrkning etter blodprøve er mulig, men undersøkelsene tar minst 1-2 uker.

Forebygging

Myggbeskyttelse. Ingen vaksine er tilgjengelig (pr 2015), men er under utprøving.

Behandling

Ingen spesifikk behandling. Symptombehandling mot smerter med NSAIDs som naproxen (Napren) eller paracetamol er aktuelt.

Differensialdiagnoser: Denguefeber

Mer her (Wikipedia)

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016