Clostridium infeksjon

Print Friendly
Share Button

Clostridium difficile (Gram-positive bakterier)

Symptomer

  • Bakteritoksiner gir magsmerte, meteorisme og kraftig diaré under antibiotikumbehandling (bredspektret) av annen årsak. Forekommer også i naturlig tarmflora, men overvekst når øvrig naturlig bakterieflora er utradert med antibiotika.

Undersøkelsesfunn

  • Pseudomembranøs kolitt (vanligste årsak)
  • Toksisk megakolon som kan være livstruende.

Behandling

  • I milde tilfeller er stans av antibiotika tilstrekkelig
  • Metronidazol (Flagyl) tabletter eller hvis manglende effekt gis vancomycin eller intravenøs metronidazol.

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016