Cryptokokk sopp

Print Friendly
Share Button
  • Cryptokokkus neoformans: