Cryptosporidiosis parasitt

Print Friendly
Share Button

Cryptosporidiosis forårsakes av en parasitt Cryptosporidium parvum (ikke kryptokokk som er en sopp)

Smitte

fekalt-oralt via infisert drikkevann eller fra svømmebasseng

Symptomer

Akutt gastroenteritt som hos friske forløper selvbegrensende og kortvarig (2-10 dager). Magsmerter, magekramper og diaré. Ikke blodig. Feber forekommer.

Ved immunsuppresjon og AIDS kan sykdommen være alvorlig og fatal.

Blant HIV-positive er cryptosporidum hyppigste årsak til diaré.

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)