Cytomegalivirus (CMV)

Print Friendly
Share Button

Definisjon

CMV humant cytomegalivirus (HCMV/HHV-5). Tilhører herpesvirusgruppen. Forekommer 40-80% latent hos friske og gir ikke symptomer. Smittemekanisme ikke helt klarlagt, men kan være via spytt og andre kroppsvæsker. Ved redusert immunsystem som under immundempende, antirevmatisk behandling, etter organtransplantasjon eller ved HIV infeksjon, kan CMV infeksjon bli svært alvorlig.

Symptomer

 • Mononukleose– lignende bilde (mistenkes når mononukleose-test er negativ)
  • Feber
  • Pneumoni
  • Vaskulitt i CNS)
  • Neutropeni

Svangerskap

Diagnose

 • PCR etter bronchial lavage
 • Antigen i blod
 • Histologi.
 • Antistoff forblir positivt hele livet etter infeksjon

Behandling

Ganciclovir (Cymevene) eller andre potente antivirale midler

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016