Giardiasis parasitt

Print Friendly
Share Button

Giardiasis

Smitte

  • Via vann. De fleste er smittet ved utenlandsopphold i Asia.

Symptomer

  • Akutt mage-taminfeksjon.
  • Hos noen pasienter mer kroniske symptomer, med periodevis diaré, flatulens, malabsorpsjonssyndrom og vekttap.
  • Uten behandling kan noen være asymptomatiske bærere over lengre tid.

Behandling: 

Metronidazol eller timidazol

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)