Hepatitt B

Print Friendly
Share Button

Hepatitt B

Definisjon

Kronisk virusinfeksjon (hepatitt-B virus: HBV) i lever. Overføres via blod, spermier og vaginal væske. Ikke klassisk ”opportunisktisk infeksjon”, men viktig å vurdere ved immunsuppresjon. Kronisk Hepatitt B infeksjon foreligger når vius (HBsAg) påvises over 6 måneder eller lenger (Ref: Folkehelseinstituttet, 2015)

Hyppigst i Asia og Afrika . Ca 1/3 av verdens befolkning er smittet.Ved sprøtestikk med infisert blod vil 10-30% få sykdommen overført.

Symptom

Omtrent 30% merker ikke symptomer

Akutt sykdom: Influensalignende tegn med tretthet, leverbetennelse (forhøyede «leverprøver» i blod hos 30%), kvalme oppkast. De fleste (90%) blir friste i løpet av 4 måneder.

Kronisk sykdom: Utvikles hos 3-5% av de smittede. Gradvis tegn på leverskade hos ca 15% av disse (fibrose, cirrhose) og i enkelte tilfeller oppstår leverkreft (Hepatocellulær cancer som i 50% av tilfellene skylles hepatitt B)

Antistoff mot Hepatitt B i blodprøver

 • HBsAs (antistoff mot hepatitt B) er markør for gjennomgått sykdom, men utslag også blant vaksinerte
  • Vaksinerte: HBsAg (antigen) og HBc er normalt/negativt. Normale hepatitt-prøver (ALAT, ASAT, g-Gt)
 • Anti HBc antistoff forekommer i hele sykdomsforløpet og indikerer at man har vært i kontakt med hepatitt B viruset en eller annen gang (HBc-antigen er intracellulært og forekommer ikke i serum)
 • HBsAg (antigen) påvises ved aktiv infeksjon som krever behandling
 • Anti-HBe-antigen assosiertes med sykdomsaktiviteten og smittsomhet
 • Negative antistoffer er ikke garanti for at reaktiverbart virus persisterer i leverceller. Hvis mistanke om tidligere infekjson kan HBV-DNA testes ved PCR teknikk før eventuell antirevmatisk behandling med rituximab og andre immunsuppresiva
 • Aldri smittet: HBsAg-/HBsAs/HBc-
 • Vaksinert: HBsAg-/HBsAs+/HBc-
 • Gjennomgått infeksjon med liten sykdomsrisiko: HBsAg-/HBsAs+/HBc+ (følg opp ALAT og HBV-DNA)
 • Gjennomgått infeksjon med moderat sykdomsrisiko: HBsAg-/HBsAs-/HBc+ (mål HBV-DNA)
 • Kronisk infeksjon: HBsAg+/HBsAs-/HBc+ (Behandlingsindikasjon)

Nesten alle Hep B forblir latente (værende i cellene). Ved biologisk behandling vil 20-50% få reaktivering, særlig etter rituximab. Sjekk full hepatittserologi før behandling.

HBV assosieres med noen tilfeller av Polyarteritis nodosa (PAN).

Forebygge infeksjon

Vaksine (dersom risikoadferd (utenlandsreiser..))

Utredning

 • Hepatitt B-antistoff (HBsAs, HBc)
 • Hepatitt Bs antigen(HBsAg)
 • Ved positive funn

Behandling

PEGylert interferon og andre antivirale midler, men mange er non-respondere.

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2015)