Hepatitt C

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Leverbetennelse (hepatitt) forårsket av virus. Infeksjonen blir kronisk (>6 mnd) hos 70-80% av de infiserte (Ref: Folkehelseinstituttet, 2015). Forårsaket av hepatitt C-virus (HCV). Ikke klassisk ”opportunisktisk infeksjon”, men viktig å vurdere ved immunsuppresjon

Smitte

Blod: Blodtransfusjoner. Urene sprøyter (sprøytenarkomane)

 • I Norge er mellom 20.000 og 30.000 personer smitet
 • Spesielt høyere forekomst i Egypt, Alaska og Italia
 • Uvanlig at HCV reaktiveres ved immunsuppresiv antirevmatisk behandling

Symptomer

 • Nysmittede
  • 15-30% nysmittede får
  • Slapphet, kvalme, magemerter, diare, feber
  • Ikterus (gulsot) hos 10%
 • Kronisk infiserte kan plages med
  • Slapphet
  • Lette kognitive symptomer (redustert konsentrasjon og hukommelse etc)
 • Kryoglobulinemi (blodprøve)
 • Etter år (20 år: 20%) utvikles levercirrhose og risk for leverkreft (hepatocellulær cancer)

Utredning

 • Hepatitt C antistoff i blodprøve (Mikrobiologisk institutt, virusundersøkelser)
 • HCV RNA påvises ved PCR og genotyping
 • Sjekk også Hepatitt Bs antistoff, Hepatitt B Core antistoff og Hepatitt BsAg.
 • Sjekk for HIV infeksjon
 • Ultralyd lever og milt
 • Alpha-phoetoprotein i blodprøve
 • Vurder indikasjon for leverbiopsi

MSIS melding (Folkehelseinstituttet) om påvist Hepatitt-C

Behandling

Ingen vaksine eller immunglobuliner. Tidliger førstevalg var PEGylert Interferon i kombinasjon med Ribavirin (>50% blir varig virusfrie). Interferon gir ofte betydelige bivirkninger. Nyere kostnadseffektive (men dyre) behandlingsreskimer uten interferon er nå aktuelle. Tolv ukers tablett-behandling er effektiv hos over 90%. Sjekk Hepatitt C-RNA 6 mnd etter avsluttet behandling (neg = helbredet).

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2015)