HIV infeksjon

Print Friendly
Share Button

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg/537px-Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg.png

"Symptoms of acute HIV infection" by Mikael Häggström - All used images are in public domain.. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg#/media/File:Symptoms_of_acute_HIV_infection.svg

HIV (human immunodeficiency virus)

Definisjon

Visusinfeksjon (letivirus som er en undergruppe av retrovirus) som forårsaker acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Viruset forårsaker dermed ervervet immunsvekkelse med økt risiko for opportunistiske infeksjoner. Sykdommen overføres gjennom infusjon/injeksjon av smittebærende blod eller blodprodukter, urene sprøyter (nakomane), seksuell kontakt og fra infisert mor til barn under svangerskap, fødsel og amming.

Symptomer

Debut / tidlige tegn

  • Mononukleose-ligenede med sår hals, feber og fatigue, men 10-60% er asymptomatiske
  • Myopati (HIV-assosiert) inkluderer myositt, rhabdomyolyse og inklusjonslegememyositt
  • Artritt (reaktiv) forekommer
  • Hud: Makulopapulært eksem (5-10mm) over øvre thorax, hals og ansikt 2-3 dager etter feber/subfebrilitet. Mucocutane ulcerasjoner. (Diff. Diagnose: SLE, men ANA er negativ)
  • Gastrointestinalt: Kvalme, diaré og vekttap
  • Nevrologisk: Hodepine, særlig retrobulbært

Diagnosen

En blodprøve vil påvise HIV-infeksjon. En bør samtidig utelukke annen infeksjon som kan smitte på tilsvarende måte (Hepatitt B, Hepatitt C)

Behandling

Sykdommen behandles effektivt med tabletter, men den kan ikke kurerers.

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)