JC Virus (JCV) & PML

Print Friendly
Share Button

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Progressive_multifokale_Leukenzephalopathie_-_MRT_T2ax_T1cor_-_001.jpg/512px-Progressive_multifokale_Leukenzephalopathie_-_MRT_T2ax_T1cor_-_001.jpg

By Hellerhoff (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Progressive multifokal leukoencefalopati (PML)

Symptomer

 • Pareser
 • Kognitive problemer (konsentrasjon, hukommelse, læringsevne, kommunikasjon)
 • Koordinasjonsvansker (balanse, utføre samordnede bevegelser)

Diagnose

 • MR av hjernen
  • Mulitfokale lesjoner i hvit substans som ikke tar opp kontrastmiddel (til forskjell fra inflammatoriske områder).
 • PCR fra cerebrospinalvæske kan påvise JC virus.
 • Histopatologi: Forstørrede oligodendrogliale kjerner på grensen av demyeliniseringen og JC visus kan påvises
 • Blodprøve på virus er mulig, men testene er ikke ferdig utviklet

Behandling

 • Stanse immundempende behandling
  • Av antivirale midler (inteferon, ciclofovir, cytarabine) er det bare cytarabine som virker, men penetrerer dårlig til CNS
  • Mefloquine er et antimalaria medikament som kan ha effekt

Prognose

Alvorlig sykdom 30-50% dør i løpet av de første måneder. Mange av dem som overlever får varige skader (Ref: NINDS)

Litteratur

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm