Kryptokokkinfeksjon

Print Friendly
Share Button

Kryptokokk infeksjon (Cryptococcus neoformans eller Cryptococcus gattii)

Sykdomsårsak

Cryptococcus neoformans inhaleres. Ukjent hvorfor sentralnervesystemet (CNS) affiseres hyppig. Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) –pasienter er særlig mottalelige.

Symptomer

 • Uker-måneder med diffuse symptomer før diagnose
 • Feber
 • Hodepine
  • Encefalitt= nevrogene utfall til hjernenerver, ataxi, tremor, redusert sensibilitet, mental forandring. Hemiplegi. Hørselstap

Betennelse i hjernehinner og hjerne

Meningoencefalitt vanligste manifestasjon. Opportunistisk hos immunsupprimerte og HIV, meningoencefalitt vanligste manifestasjon.

 • Symptomer: Uker-måneder med diffuse symptomer før diagnose. Feber, Hodepine.
 • Diagnose: Fokale nevrol: Craniale nerver, ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet. Lumbalpunksjon (etter CT caput). Cerebrospinalvæske: Antigentest kan avleses umiddelbart. Dyrkning (90% sens), men tar 3-5 dager. Cerebrospinalvæske undersøkes med India Ink (blekk) (50%) sensitivitet. Åpningstrykk forhøyet. Mononucleære celler, ikke nødvendigvis forhøyet celletall, lav glukose eller forhøyet protein. Dyrkning fra bronchier, blodkulturer (2/3 pos), urin. CT eller MR caput, tas før lumbalpunksjon ved fokale nevrol utfall. OBS! hydrocefalus og behov for shunting.

Behandling

 • Ubehandlet er sykdommen døselig.
 • Kombinere amphotericin (0,5-0,7mg/kg/d) og flucytoine (100-150mg/kg/d) i 2 uker

Diagnose

 • MR eller CT caput før spinalpunksjon (mulig økt trykk/hydrocephalus ved CNS affeksjon)
 • Cerebrospinalvæske
  • Antigentest fra cerebrospinalvæske kan avleses umiddelbart
  • Dyrkning (90% sensibilitet), men tar 3-5 dager
  • Cerebrospinalvæske undersøkes med India Ink (blekk) (50%) sensitivitet
  • Åpningstrykk forhøyet
  • Mononucleære celler, ikke nødvendigvis forhøyet celletall, lav glukose eller forhøyet protein

  Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016