Legionellainfekjson

Print Friendly
Share Button

Legionellose (Legionella pneumophilia (90%), Leginærsykdommen, ICD-10: A48.1

Definisjon

Bakterieinfeksjon som gir lungebetennelse

Inkubasjonstid

10-20 dager

Symptomer

 • Feber
 • Frostanfall
 • Hoste (tørr eller med litt ekspektorat)
 • Thoraxsmerte
 • Muskelsmerter, hodepine, utmattelse
 • Ataksi
 • Diaré, abdominale smerter og oppkast

Komplikasjoner

 • DIC, glomerulonefritt, rhabdomyolyse, mental forvirring/nevropati

Diagnose

 • Lunge CT
  • Bilaterale infiltrater basalt
  • Pleuravæske
 • Urin antigen-test er enkel å utføre, men påviser bare serotype 1. som utgjør 70%
 • Legionella påvisning (PCR og dyrkning)  i urin og sputum (BAL-væske)
 • PCR etter BAL, eller fra urin/serum også mulig. Dyrkning fra luftveier likevel viktig.
 • Antistoff i serum tatt med 3-6 ukers mellomrom
 • Leukocytose, Hyponatriemi (<130), trombocytopeni, levernzymstigning

 Behandling

 • Quinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin..)
 • Makrolider (azitromycin, clarithromycin)

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016