Leishmaniasis

Print Friendly
Share Button

"Leishmaniasis world map - DALY - WHO2002" by Lokal_Profil. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leishmaniasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg#/media/File:Leishmaniasis_world_map_-_DALY_-_WHO2002.svg

Leishmaniasis (ICD-10 B55)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av leishmania-protozoene som tilhører parasittgruppen flagellater

 • Tre hovedtyper
 1. Visceral type (milt, lever, anemi, feber)
 2. Kutan form (orent-sår)
 3. Mucokutan form (munn- og slimhinner)

Forekomst

Insidens i Norge:  Leishmaniasis var meldingspliktig i MSIS 1975-94. I denne perioden ble det til MSIS meldt 4 tilfeller av visceral leishmaniasis. Smittested i alle tilfellene var Spania hos personer av norsk opprinnelse.

Visceral leishmaniasis (Kala-Azar = svart feber)

 • Middelhavsområdet, Midtøsten (inkl. Tyrkia)
 • Kina (Leishmania infantum)
 • Indiske subkontinent
 • Øst-Afrika (L.donovani)
 • Sør- og Mellom-Amerika (L.chagasi)
 • 90% av tilfellene i verden forekommer i Bangladesh, Brasil, India, Nepal og Sudan
 • Barn blir oftest rammet i Middelhavsområdet, mest voksne rammes i India og Afrika
 • 500 000 nye tilfeller av visceral leishmaniasis årlig
 • Hunder og andre dyr er reservoar i Middelhavsområdet
 • Mennesker eneste reservoar på det indiske subkontinent

Kutan leishmaniasis

 • Hovedsakelig i Sør- og Mellom-Amerika (L. brasiliensis)
 • Middelhavsområdet og Midtøsten (L. tropica og L. major)
 • 90% av tilfellene i verden forekommer i Afghanistan, Algerie, Brasil, Iran, Peru, Saudi Arabia, og Syria
 • 1,5 millioner nye tilfeller av kutan leishmaniasis årlig

Begge former av leishmaniasis kan opptre i Norge som importerte tilfeller.

Smitte

 • Økt smitterisiko for immunsupprimerte personer
 • Bitt av sandfluer
 • Sandfluer finnes i hovedsakelig i tørre og halvtørre områder i landsbyer, underjordiske gnagerganger, krattskog og steinrøyser, i Sør-Amerika også i tropisk skog. De har en kort aksjonsradius
 • Reservoar for parasitten er mennesker og dyr, og vektor er blodsugende sommerfuglmygg av slektene Phlebotomus og Lutzomyia, såkalte sandfluer.
 • Sårmateriale ved kutane type kan i sjeldne tilfeller smitte fra en person til en annen
 • Parasitten kan også overføres gjennom bruk av urene sprøyter
 • Slekten Phlebotomus i Europa, Asia og Afrika og Luzomyia i Sør-Amerika.

Inkubasjonstid

 • Visceral form: 2-6 måneder
 • Kutan form: 1 uke til flere måneder

Symptomer og forløp 

 • Visceral form
  • Systemisk sykdom
  • Feber over uker uten respons på steroider
  • Diaré og vekttap
  • Undersøkelsesfunn
   • Forstørret milt og lever
    • Glandelsvulst
    • Anemi og pancytopeni (benmargsinfiltrasjon).
    • Mørk pigmentering kan forekomme i håndflater eller tinninger.
    • Kan få et alvorlig forløp
 • Kutan form
  • Utvikling av rødbrun knute
   • I ansiktet
   • På skuldre eller overarm
   • Sentral sårdannelse («orientalsk sår»)
 • Mukokutan form
  • Lesjoner i slimhinner kan over år erodere gane og neseseptum

Diagnostikk

 • Agenspåvisning av protozoer ved direkte mikroskopi av biopsi fra sårkant, lever, benmarg eller lymfeknuter
 • PCR tester
 • Nukleinsyreamplifiseringstester for påvisning i blod er utviklet

Behandling

Systemisk, spesifikk antibiotika behandling (antimonpreparater) mot begge former av sykdommen.

Forebyggende tiltak

Tildekking av kroppen for å unngå stikk. Det finnes ingen vaksine.

 • Tiltak ved enkelttilfelle: Ingen spesielle tiltak ved importerte tilfeller. Personer som har eller har hatt Kala-Azar utelukkes permanent fra blodgivning. Ikke meldingspliktig til MSIS.

Mer om Leishmaniasis her (Wikipedia)

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016