Listeriose

Print Friendly
Share Button

Listeriose (listeria monocytogenes) oppstår etter inntak av infiserte matvarer (rått kjøtt, frukt, grønsaker, sjømat, melkeprodukter

Symptomer

  • Etter gastroenteritt (matforgiftning) etter gj snitt 24 timers latenstid
   • Feber
   • Diare og oppkast
   • Svimmel
   • Ledd- og muskelsmerter
   • Inntil 2 dagers forløp med fullstendig tilfriskning
  • Meningitt/meningoencefalitt (bakteriemi):
   • Influensalignende start
   • CNS
    • Hodepine
    • Nakkestivhet
    • Ataksi, tremor, hemiplegi, døvhet
    • Forvirrethet
    • Endret mental status
 • Svangerskap (3. trimester):
  • Influensalignendesymptomer
  • Fetal død, prematur fødsel eller
  • Infiserte nyfødte (livstruende)

 Diagnose

 • Kan bare stilles ved dyrkninskulturer fra blod og cerebrospinalvæske
 • Spinalpunksjon
  • Cerebrospinalvæske med moderat økt protein, lav glucose, lymfocytter >25%. Gramfarging pos i bare 1/3.
  • MR caput med kontrast bør tas

Behandling

 • Ampicillin + gentamycin. Meningitt behandles 3 uker, hjerneabcess i 6 uker

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)