Malaria

Print Friendly
Share Button
"Malaria world map - DALY - WHO2004" by Lokal_Profil. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malaria_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg#/media/File:Malaria_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg

Malaria (ICD-10 B52.8)

Definisjon

Tropesykdom forårsaket av parasitt. Etter tuberkulose (Tbc), verdens nest vanligste infeksjonssykdom. 90% av tilfellene er i Afika.

Benign (godartet) form (1/3 av tilfellene)

Sykdomsårsak

 • Plasmodium quartana à Malaria quartana
  • Inkubasjonstid: 21-42 dager
  • Feberrytme: 2 dager ingen feber
  • Ingen sikker spontantilhelning
 • Plasmodium vivax og pl.ovaleàMalaria tertiana
  • Inkubasjonstid 10-21 dager
  • Feberrytme 1 dag ingen feber
  • Spontantilhelning innen maks 5 år
 • Plasmodium Falciparum (Malaria tropica) Malign form (2/3 av tilfellene)
  • Inkubasjonstid: 7-10 dager (90%, 10% lenger).
  • Feber: Uregelmessig
  • Tilhelning: Inntil 2 år hvis ikke letal

Symptomer

 • Feberdebut >7 dager etter eksponering
  • Feber som opptrer <7 dager etter ankomst i et malariaområde er neppe malaria!
 • Feber med frostrier unntatt m.Tropica som kan ha subfebrile temperaturer
 • Feber inntil 2 år etter tropeopphold
 • 90% debuterer første mnd etter tropeopphold
 • Hode og ekstremitetssmerter
 • Hoste (Diff. Diagnoser: Influensa, sepsis)
 • Smerte i hø øvre abdomen
 • Ikterus (gulsot) (Differensialdiagnoser: Lever/galle-sykdom)
 • Gastrointestinalt
  • Kvalme
  • Brekninger
  • Diaré (Differensialdiagnose: Gastroenteritt)
 •  M. tropica (malign form)
  • Cerebral malaria (bevissthetsforstyrrelse, forvirret, koma) (Diff. Diagnose: Psykose, meningitt).
  • Lungeødem, cardiogent sjokk (Diff. Diagnose: Hjertesykdom, pneumoni).
  • Akutt nyresvikt (Diff. Diagnose: Nyresykdom)

Undersøkelsesfunn

 • Hepatosplenomegali
 • Hemolitysk anemi (LD høy, haptoglobin lav)
 • Trombocytopeni
 • Leukocytopeni. (Diff. Diagnose blodsykdom)
 • Hypoglykemi

Diagnose

 • Mikroskopi: Utelukke malaria
  • Minst 2 x daglig på 2 påfølgende dager gjøres blodutstryk med tykk dråpe som umiddelbart blir mikroskopert.
  • Tykk dråpe: 1 dråpe kapillarblod på objektglass ved hjelp av hjørne til annet objektglass røres med sirkulære bevegelser ½ minutt til en flekk på 1 cm diameter, tykkelsen slik at man kan lese avisbokstaver gjennom objektglasset. Etter 30 min lufttørking: Gimsa-farging, deretter igjen tørking og mikroskopering (alternativt hurtigfarging teknikker)
  • PCR-teknikk: tar 24 timer
  • Plasmodia antistoff (resultat er 6-10 dager)

Behandling

 • Mistanke (feber-pasient med tropeanamnese)
  • Sykehusinnleggelse: Umiddelbar diagnostikk og terapi
  • Ukomplisert m. tropica: Atovagquon + Proguanil (Malarone) eller Mefloquin (Lariam), reservemiddel: Artemether+ Lumefantrin (Riamet). Komplisert m. tropica: Chinin + Doxycyclin.

Profylakse

 • Absolutt sikkerhet ikke mulig
 • Myggbeskyttelse
 • Kjemoprofylakse med Atovaquon/Proguanil (Malerone) eller  Mefloquin (Lariam): reservemiddel: Doxycyclin. Graviditet: Chloroquin, men obs resistens.

Mer om Malaria her (Wikipedia)

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016