MRSA

Print Friendly
Share Button

MRSA er infeksjon med Methicillin resistente staphylokokkus aureus som er en bakterie. Problemet er at antibiotika ikke virker. Pasienter med svekket immunsystem er mest utsatt, særlig hvis de har vært på utenlands sykdhus (der MRSA er et vanligereproblem enn i Norge). Ved mistanke om smitte må spesielle prosedyrer  følges.

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)