Mykobakterier Atypiske (MAC)

Print Friendly
Share Button

Mykobakterier Atypiske (mycobacterium avum complex= MAC)

Mistenkes hos immunsupprimerte og ved HIV infeksjon særlig dersom CD4+ T-celler er lavere enn100.

Symptom

  • Feber
  • Nattesvette
  • Abdominal smerte,
  • Diare
  • Vekttap.

Laboratorieprøve

  • Anemi
  • Økt alkalisk phosphatase (ALP) og lactate dehydrogenase (LD).

Diagnose

Prøvetakning ved bronkoskopi og dyrkning eller lymfeknutebiopsi

Behandling

Ulike kombinasjonsregismer med antibiotika som bør inneholde azitromycin eller claritromycin.

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)