Nokardiose

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Infeksjon med bakterier. Angriper oftest lunger, men kan også være systemisk, deriblant i hjernen. Kan ligne mange andre typer infeksjon, inklusiv tubekulose og atypiske mykobakterier

Symptomer

Nattesvette, feber, hoste, brystsmerter, hodepine, forvirrethet,

Diagnose

  • Lunger: Lungeinfiltrater hos immunsvekkede, oftest menn.Multiple, diffuse infiltrater med tegn til nekrose. Kan ligne Tuberkulose.
  • Hjerne: CT kan vise cerebrale abcesser
  • Hjerte: Endokarditt med skade på hjerteklaffer kan påvises
  • Hud: kronisk erysipelas-lignende utslett
  • Bakterie-påvisning

Behandling

Antibiotika: Trimetoprim/sulfa i minst 6 måneder eller alternativer

Litteratur

Palm 2016