Opportunistiske infeksjoner

Print Friendly
Share Button

Opportunistiske infeksjoner

Pasienter med systemiske bindevevssykdommer eller vaskulitt har redusert immunforsvar når de behandles med immundempende (supprimerende) medikamenter. Dermed kan vanligvis harmløse mikrober (bakterier, virus, sopp, parasitter) foråsake alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner). Andre infeksjoner (latente virus) kan blusse opp og få et mer alvorlig forløp enn forventet og multiresistente bakterier kan medføre infeksjoner.

Før oppstart av immundempende behandling med blant annet MabThera (rituximab), RoActemra (tocilizumab) og en del andre biologiske medimenter er det vanlig å utelukke tegn til virusinfeksjoner med blodprøver:

Vaksinering mot pneumokokk-infeksjon (lungebetennelse) og influensa tilstrebes også

Påvisning av opportunistisk infeksjon:

 • CT av lunger
 • CT abdomen (Differensialdiagnose lymfom-feber)
 • MR med kontrast av hjernen:
  • Encefalitt?
 • Spinalvæske
 • Sopp eller mycobakterier ved dyrkning (spesialfarging), histologi, biopsi, eller PCR
  • Antistoff kommer sent i forløpet (særlig hos immunsupprimerte):
  • PCR, ELISA, direkte immunfluorescens gir raskt svar og rekvireres når mulig
 • Høy procalcitonin indikerer bakteriell infeksjon
 • Parasitter kan påvises ved biopsi fra sårkant (leishmaniasis), blod (Chagas sykdom), avføring (cryptosporoidose)

En nyere studie fra USA (Baddley JW,  2014) bekreftet at pasienter behandlet med TNF-hemmere var mer utsatt for opportunistiske infeksjoner. Føgende ikke-virale infeksjoner ble registerert:

Noen andre aktuelle infeksjoner med lenker lenker til mer informasjon:

(Palm 2016)