Pneumocystis (PCP) infeksjon

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Pneumocystis carinii/jiroveci (PCP) er en sopp som gir infeksjonstegn i lunger, særlig i underlappene

Sympomer

 • Tørrhoste
 • Kortpustethet
 • Vekttap
 • Nattesvette
 • Debut etter behandling med Prednisolon >15-20mg/d og Sendoxan

Diagnose

 • Hypoksemi (lav pO2) og forhøyet LD
 • Lunge (CT) med diffuse infiltrater
 • Bronkoskopi med BAL

Behandling

 • Bactrim 15mg/kg/d: (80 kg: 6 t x 4 (norm nyrefunksjon)), GFR 10-50: 2 tabl x 4
 • Profylaktisk (forebyggende) behandling ved imundempende behandling med for eksempel Sendoxan eller MabThera
  • Bactrim / trimetoprim Sulfa (enten 2 tabl to dager i uken eller 1 tabl daglig)
   • OBS! Interaksjon med Methorexate
  • Ved sylfa-allergi kan Dapson 50mg x 1 være et alternativ

Profylakse

 • Bactrim 1 tabl/d eller 2 tabl/d 3 dager i uken så lenge Sendoxan gis

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm