Pneumocystis (PCP) infeksjon

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Pneumocystis carinii/jiroveci (PCP) er en sopp som gir infeksjonstegn i lunger, særlig i underlappene

Sympomer

  • Tørrhoste
  • Kortpustethet
  • Vekttap
  • Nattesvette
  • Debut etter behandling med Prednisolon >15-20mg/d og Sendoxan

Diagnose

  • Hypoksemi (lav pO2) og forhøyet LD
  • Lunge (CT) med diffuse infiltrater
  • Bronkoskopi med BAL

Behandling

  • Bactrim 15mg/kg/d: (80 kg: 6 t x 4 (norm nyrefunksjon)), GFR 10-50: 2 tabl x 4

Profylakse

  • Bactrim 1 tabl/d eller 2 tabl/d 3 dager i uken så lenge Sendoxan gis

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2016)