Pseudomonas

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Pseudomonas: Bakteriell (P. aeruginosa) opportunistisk infeksjon som affiserer brochier/lunger, urinveier, sår eller gir sepsis.

  • Pneumoni (diffus brochopneumoni) sees særlig hos cystisk fibrose-pasienter
  • Septisk sjokk (særlig neutropene pasienter) med mørkerød-sort hud (ecthyma gangrenosum)
  • Urinveisinfeksjoner oppstår oftest etter kateterisering (noskominla infeksjon)
  • Gastrointestinal infeksjon i form av nekrotiserende enterokolitt sees hos premature barn og neutrofile cancerpasienter
  • Hud- og bløtdelsinfeksjon med blødning og nekrose som sårinfeksjon etter brannskader
  • Ytre øregang affiseres (ekstern otitt)
  • Osteomyelitt, særlig på føtter etter trykksår. Diabetes.pasienter har økt risiko

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

(Palm 2014)