Q-feber, c. burnetti infeksjon

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Bakterie-infeksjon forårsaket av  Coxiella burnetii som angriper både dyr og mennesker. Q-feber er svært sjelden i Norge. Tilfeller har forekommet etter smitte i utlandet. Sykdommen forekommer på alle kontinenter med utbrudd i flere europeisk land, inklusiv Frankrike og Nederland. Husdyr som storfe, sau, geit, hund og katt kan være bærere av bakterien og smitte mennesker. En sjelden gang kan smitte overføres via flåttbitt. Inkubasjonstiden er 9-40 dager.

Symptomer

Akutt symptomdebut

 • Influensa-symptomer
 • Høy feber
 • Hepatitt
  • Høye leverenzymer
  • Pneumoni

Kronisk Q-feber

Personer med nedsatt immunsystem, hjerteklaff-feil eller graviditet er utsatt for å utvikle kronisk Q-feber

Diagnosen

 • Antistoff i blodprøver
  • Påvises 1-2 uker etter smitte
  • Bakterie- DNA kan påvises (Folkehelseinstituttet)

Behandling

En rekke antibiotika er effektive. Behandlingen bør styres av spesialist i infeksjonssykdommer.

Mer her (Wikipedia) og her (Bråten LC, 2016, Tidskr nor legefor)

Tropesykdommer, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016