Toxoplasmose parasitt

Print Friendly
Share Button

Toxoplasmose (Parasitt: Toxoplasma gondii) ICD-10 B58

Definisjon

Parasittsykdom forårsaket av Toxoplasma gondii. Influensa-lignende symptomewr og hevelse i lymfeknuter. Infeksjon under svangerskap kan medføre fosterskade

Smitte

Infeksjon via katter, rått kjøtt (særlig lam). Fekal smitte via urene hender.

Symptomer

 • Akutt stadium
  • Influensa-lignende
  • Hovne lymfeknuter
 • Muskelsmerter i måneder
  • Encefalitt
  • Øyeaffeksjon (nekrotiserende retinochondritt)

Infeksjon i svangerskap kan føre til infeksjon hos den nyfødte. Nyfødte (intrauterin infeksjon) kan få encefalitt, blindhet og nasale deformiteter

 Latent toxoplasmose

 • Friske personer blir ikke alvorlig syke, men er latente bærere
 • Kutan toxoplasmose
  • Hudforandringer er sjeldne:
  • Erythema multiforme –lignende, knuter, urtikaria, maculopapulære lesjoner. Nyfødte kan ha ekkymoser
  • Diagnose ved biopsi fra hud (Giemsa-farging eller elekronmikroskopi)
 • IgG antistoff etter 1-2 uker med maksimalt etter 1-2 mnd
 • IgM ikke spesifikk. Normaliseres etter få mnd

Behandling

 • Trimetoprim sulfa

Profylakse

 • Unngå eksponering
 • Vurdere Trimetoptim-Sulfa hvis CD4 tall er <200 (ved HIV infeksjon)

Mer her (Wikipedia)

Opportunistiske infeksjoner, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016