Tropesykdommer

Print Friendly
Share Button

Tropesykdommer kan lettere angripe immunsupprimerte personer og føre til mer alvorlige symptomer. Sykdommene importeres i økende grad med reisende fra fjerne strøk og kan ligne på (differensialdiagnoser) inflammatoriske bindevevssykdommer og vaskulitt.

På lenkene nedenfor er informasjon om noen aktuelle tropesykdommer:

Bilharziose (Schistosomiasis)

 • Tarminfeksjon med parasitt (kroniske abdominale smerter og fordøyelsesplager)
 • Urininfeksjon (hematuri)
 • Kronisk forløp med febertendens og anemi
 • Granulomatøs betennelse
 • Flest tilfeller i Afrika
 • Mer om Bilharzidose (Schistosomiasis) her

Chikungunya

 • Virus
 • Feber
 • Utslett
 • Sterke leddmsrter (feber, utslett og sterke leddsmerter)
 • Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika
 • Mer om Chikungunya her

Denguefeber (Breakbone fever)

 • Virus
 • Feber
 • Hode- muskel og leddsmerter
 • Eksem (mesling-lignende)
 • Asia, Sørlige del av Afrika, Mellom- og Sør-Amerika
 • Mer om Denguefeber her

Ebola

 • Virus
 • Feber, sår hals, hode- og muskelsmerter
 • Oppkast, diare
 • Blødninger og multiorgan svikt
 • Vest- og midt-Afrika
 • Mer om Ebola-infeksjon her

Gul Feber

 • Virus
 • Feber, frysninger
 • Kvalme
 • Muskelsmerter, særlig i ryggen
 • Leversvikt (gulsot)
 • Afrika og Sør-Amerika
 • Mer om Gul feber her

Leishmaniasis (Kal-azar)

 • Parasitt
 • Hud (kroniske sår): Uker- måneder etter smitte
 • Sår i munn og nese
 • Feber, Lever, Milt, Anemi: Måneder- år etter smitte
 • Økt sykdomsrisk blant immunsupprimerte personer
 • Forekommer i Tropiske strøk (Afrika, Asia, Sør-Amerika), Middelhavsområdet
 • Mer om Leishmaniasis her

Malaria

 • Parasitt
 • Feber
 • Hodesmerter
 • Utmattelse
 • Oppkast
 • Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika
 • Mer om Malaria her

Strongyloides stercoralis (Trådorm)

 • Parasitt i tropiske strøk
 • Huden (kløende eksem)
 • Lungene (hoste og ubehag)
 • Tarmen (treg eller ingen avføring pga forstoppelse/obstipasjon)
 • På verdensbasis er minst 100 millioner mennesker infisert. Blant immunsvekkede personer kan infeksjonen bli alvorlig
 • Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika, Austarlia

Zika virus- infeksjon

 • Overføres til mennesker via myggstikk
 • Kan antakelig også smitte via seksuell kontakt og via blodoverføring
 • Afrika, Asia og Latin-Amerika (stort utbrudd i Brasil)

(Palm 2016)