Psoriasis

Print Friendly
Share Button

By James Heilman, MD - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9444843

Definisjon

Kronisk autoimmun hudsykdom der hudcellene fornyes raskere enn normalt. Cellene i det øverste hudlaget skiftes vanligvis ut over opptil 30 dager. Vedpsoriasis tar prosessen 4-7 dager. Overskuddet av hudceller bygger seg opp som «plakk» som skjeller av.

Forekomst

Omtrent 2% av befolkningen har psoriasis, noe som tilsvarer 120.000 personer i Norge.

Sykdomsårsak

Autoimmun sykdom der immunsystemet er for aktivt og ved en feil skader huden. Utløsende årsak er ukjent, men genetiske (arvelige) faktorer spiller en viss rolle.

Symptomer

Forskjellige typer psoriasis har ulike kjennetegn

Psoriasis vugaris (plakkpsoriasis) er vanligst. Den viser seg typisk med tørr, skjellende, tykk hus på strekksiden av albue og knær og i hårbunnen, men kan forekomme også på andre områder. Forandringene er klart avgrenset og er uvanlig i ansiktet (utenom ved hårfestet).

Pustuløs psoriasis forekommer i håndflater og fotsåler som palmoplantar pustulose eller som generalisert pustulose på kroppen. Typisk er små blemmer. De kan se ut som infeksjon (puss-ligenede), men er rene. Omtrent 20% har psoriasis samtidig andre former for psoriasis

Psoriasis inversa er psoriasis i hudfolder og ved kjønnsorganer (genitalt).

Guttat psoriasis viser seg som små rød-violette utslett på kroppen

Neglepsoriasis (både finger- og tånegler) forekommer hos omtrent 50% med andre former for psoriasis. Neglene får bulker på overflaten og blir tykkere. Symptomene ligner på soppinfeksjon (mykose) i neglene.

Komplikasjoner

Psoriasisleddgikt

Bekhterev-lignende spondyloartritt

Behandling

Fastlegen håndterer de fleste tilfeller. Alvorlige former trenger hudlegevurdering.

Ulike former for lokalbehandling som salver forskrives av fastlege. For god effekt er riktig bruk essensielt. Ved behov kan spesialist i hudsykdommer (dermatolog) forskrive lysbehandling (UVB/PUVA) og ulike sykdomsdempende medikamenter som methotrexate og/eller biologiske legemidler som er de neste stegene i behandlingspyramiden dersom sykdomsforløpet gjør sterkere behandling nødvendig. Behandling i varmt klima kan også være aktuelt.

Andre nyttige tips

  • Børst og kjem håret forsiktig og jevnlig (hard håndtering øker hudforandringene)
  • Gi alle behandlinger tid til å virke (uker)
  • Les bruksanvisningene nøye og følg dem
  • Hold deg orientert om nye behandlingsformer

Referanse: Norsk psoriasis og eksemforbund (hudprotalen.no), Psoriasis.org (USA)

Palm 2016