Raynauds

Print Friendly
Share Button

Raynaud-Syndrom

Bildereferanse: Niklas D (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Raunauds fenomen “likfingre” (ICD-10: I 73.0)

Definisjon

Episodevis redusert blodsirkulasjon oftest til fingre og tær, utløst av kulde eller stress. Oppkalt etter den franske legen Maurice Raynaud (1834–1881).

Forekomst

Hele 8-10% i befolkningen har fra tid til annen Raynauds fenomen. Over 80% av disse er primære, det vil si ikke relatert til bakenforliggende sykdom (Ref Brand FN, 1997)

Symptomer

Tre stadier. Episodene varer oftest mindre enn 15 minutter.:

  1. Avbleking (hvite finger eller tær) med redusert følelse
  2. Blålig misfarging og smerter (blodsirkulasjonen gjenopptas)
  3. Rødhet i huden og økt varme før normalisering

Primært Raynauds fenomen

Forekommer uten annen bakenforliggende sykdom og da ofte fra barn- eller tidlig voksen alder. Det er svært uvanlig at primært Raynauds fenomen forårsaker sår på fingre.

Sekundært Raynauds fenomen

Oppstår senere i livet og kan være forårsaket av en bakenforliggende sykdom. Listen over mulige årsaker er lang (se Wikipedia her). Blant de revmatiske sykdommene er

Flere medikamenter (typisk: betablokkere),rusmidler (amfetamin, kokain) og store doser nikotin (snus) ogkoffein (kaffe) kan forverre Raynads fenomen.

Utredning

Typisk primært Raynauds fenomen trenger vanligvis ingen bred utredning, men hvis mistanke om bakenforliggende sykdom (sekundært Raynauds fenomen) vil allmennlege gjøre orienterende undersøkelser som også omfatter blodprøver (SR, hgb, trombocytter, leukocytter, TSH, T4, ANA med undergrupper). Videre tolkning av disse, og mer spesiell utredning for eksempel med neglefold kapillaroskopi er en spesialistoppgave som blant annet revmatologer gjør.

Feil diagnose? (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Primært Raynauds fenomen trenger vanligvis ingen behandling. Ved sekundært Raynauds fenomen utredes og behandles grunnsykdommen, men spesielle tiltak for å unngå sårutvikling eller sterke smerter kan også være aktuelt. Hvis revmatisk sykdom foreligger, vil lokal revmatolog være behjelpelig. I Oslo er Revmatologisk seksjon ved OUS, Rikshospitalet lokal avdeling for pasienter med systemiske bindevevssykdommer.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

Litteratur

Palm