Rabdomyolyse

Print Friendly
Share Button

Rabdomyolyse (Rhabdomyolyse) (ICD-10 M 62.8)

Definisjon

Alvorlig skade av (tverrstirpet) muskelvev. Proteiner (blant annet myoglobin) fra muskelceller frisettes til blodet og kan skade nyrene. Muskelenzymet kreatin kinase (CK) er høyt. Rabdomyolyse er ikke en systemisk bindevevssykdom, men en del sykdomstrekk kan ligne og kan i blant ses som en komplikasjon.

Sykdomsårsak

Mange muligheter:

 • Knusningsskade ved ulykker (crush syndrome)
 • Langvarig trykk på muskler
 • Elektrosjokk
 • Epileptiske, generaliserte kramper
 • Overdreven fysisk trening
  • Firedoblet forekomst fra 2011-2014 (Ref Aalborg C, 2016)
  • Maraton-løping, militær trening, hard styrketrening
 • Ekstrem fysisk utmattelse
 • Stoffmisbruk
 • Medikamentoverdose eller intoleranse
  • Statiner (kolesterolsenkende)
  • Kolkisin
  • SSRI (mot depresjon/angst)
 • Forgiftninger
  • Slangebitt
  • Alkohol
  • Heroin
  • Karbonmonooksyd (CO-gass/eksos)
 • Alvorlige infeksjoner
 • Alvorlig hypothyreose
 • Arvelig disposisjon (subkliniske metabolske myopatier) og utløsende tilleggsfaktor

Symptomer

 • Milde former (moderat forhøyet CK) kan ha lite symptomer
 • Muskelsmerte
 • Muskelsvakhet
 • Brun-farget urin
 • Muskelhevelse
 • Annet

Diagnose

 • I blodet måles kreatinkinase (CK) (alternativt også LD og ASAT) som frisettes fra skadede muskelceller
  • Verdier over 5 x øvre referanseområde kan rabdomyolyse være aktuelt. Ved differensialdiagnosen myositt (inflammatorisk bindevevssykdom) sees sjelden CK > 15.000 U/L, men ved rhabdomyolyse kan CK nå 100.000U/L
  • Ved CK > 10.000U/L er det fare for nyreskade (myoglobinindusert)
  • Myoglobin utskilles i urin og forårsaker utslag på ”blod” på stix, men uten erytrocytter ved mikroskopi
  • Utelukke (dermato)myositt
  • Muskelbiopsi viser nekroser (celledød) uten spesifikke forandringer (som ved myositt og en del andre muskelsykdommer)

Feil diagnose? (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Hensikten er først og fremst å hindre nyreskade/nyresvikt
 • Fjerne utløsende årsak (legemiddel, annen kjemisk substans etc)
 • Motvirke sjokk og bevare nyrefunksjonen
  • Intravenøs væske (0,9% NaCl)
  • Forsert alkalisk diurese (med bikarbonat). Effekten er omdiskutert. Kan forverre hypokalsemi. Aktuelt ved Rabdomyolyse med CK > 10.000 og nedsatt nyrefunksjon (kreatinin > 250-300). Hvis tvil: Test med furosemid 20 mg intravenøst.
   Ikke forsert alkalisk diurese ved sirkulasjonssvikt eller hjertesvikt.

Prognose

Avhengig av bakenforliggende årsak, og om elektrolytter og nyrer er alvorlig påvirket. CK-verdi alene er ikke en god parameter for prognosen. De fleste med treningsutløst rabdomyolyse gjenvinner nyre- og muskelfunksjonene over tid. Alvorlig rabdomyolyse ved skader og behov for behandling på intensivavdeling har dødelighet på mer enn 20%.

Litteratur

Palm