Henvisningen, Sarkoidose

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger mistanke om sarkoidose på?

Hvilken type spesialist er avhengig av organmanifestasjonene

 • Multipel organafeksjon: Henvisning for Oslo-pasienter kan sendes: Revmatologisk avdeling, OUS Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra hele Helse Sør-Øst og andre regioner så langt kapasiteten rekker.

Sykehistorie

 • Allmenntilstand påvirket (Nattesvette / litt feber, Utmattelse, Vekttap
 • Medikamentliste og eventuelle allergier

Undersøkelsesfunn

 • Forstørrede lymfeknuter
 • Hepatosplenomegali
 • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelse
 • Auskultasjon av lunger
  • Krepitasjoner
 • Rtg eller CT lunger (hilusglandler eller interstitiell lungesykdom)
 • Lungefunksjonstester
  • DLCO/TLCO
 • Auskultasjon av hjerte
 • EKG (rytmeforstyrrelser)
 • Blodprøver

  • SR og CRP (moderat økt)
  • Leukocytter (Leukopeni 5-10%)
  • ACE (økt ved generalisert sykdom)
  • IgG (lav hos 80%)
  • Calcium (økt)
  • Alkalisk forsfatase (økt) og leverenzymer

Differensialdiagnostisk vurdering:

Sarkoidose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm