Øyet ved sarkoidose

Print Friendly
Share Button

Symptomer

Undersøkelsesfunn

 • Øyelokk: Lupus pernio (blå-violett)
 • Infiltrerte tårekjertler under øyelokk
 • Parotitt, uveitt og feber (Heerfords syndrom)
 • Konjunktivale sarkoide granulomer
 • Uveitt
  • Anterior
  • Posterior
  • Blandingsform
  • Panuveitt
  • Oftest begge øyne (bilateralt)
  • Granulomatøs type vanligst
   • Retinal vaskulitt
   • Blødninger
   • Eksudater
 • Perivaskulære nodulære granulomer (”sterinvoks-drypp”)
 • Dalen-Fuchs knuter (epiteliale celler)
 • Retinale og choroidale multifokale infiltrater som ved tilhelning etterlater variable pigmenterte chorio-retinale arr
 • Retinale og choroidale nodulære granulomer som også kan affisere opticus nerven
 • Granulomer på øyebakgrunnen, hyperemi og ødem

Litteratur: Baughman RP 2010

(Palm 2016)