Utredning sarkoidose: sjekkliste

Print Friendly
Share Button
 • Sykehistorie

  • Debutalder 10-40 år (80%)
  • Lungesymptomer
   • Hoste
   • Dyspne
   • Smerter i lungeområdet
  • Allmenntilstand
   • Nattesvette / litt feber
   • Utmattelse
   • Vekttap
  • Øyet (5-20%) (Øyelege)
   • Anterior uveitt (iridocyklitt eller irititt)
   • Posterior uveitt (chorioretinitt)
   • Retinal vaskulitt
   • Keratokonjunktivitt
   • Konjunktivale follikler
  • Hud (25%)
  • Forstørrede lymfeknuter
  • Hepatosplenomegali
  • Hjertesvikt og/eller rytmeforstyrrelser
 • Undersøkelser

  • Auskultasjon av lunger
   • Krepitasjoner
  • Rtg eller CT lunger
  • Lungefunksjonstester inklusiv DLCO
  • PET/CT kan kartlegge utbredelse
  • Auskultasjon av hjerte
   • EKG
   • MR cor
  • Blodprøver
   • SR og CRP (moderat økt)
   • Leukocytter (Leukopeni 5-10%)
   • ACE (høy ved generalisert sykdom)
    • Referanseområdet (voksne 20-100, barn 9-13 år opptil 40% høyere: 20-140 ved OUS laboratoriet)
   • IgG (lav hos 80%)
   • Calcium (økt)
   • Calciuri (økt)
   • Alkalisk forsfatase (økt) og leverenzymer

Sarkoidose, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2015