Serumsyke

Print Friendly
Share Button

Serumsykdom, serumsykdom-lignende tilstand (SSLR = serumsickness-like reaction), hypersensitivitetsreaksjon, immunkompleks hypersensitivitet (type III)

Definisjon

Type III hypersensitivitetsreaksjon som oppstår etter injeksjon av fremmed protein eller serum. I blant brukes betegnelsen og om serumsykdom lignende tilstander som utløses av andre stoffer enn proteiner, særlig medikamenter eller vaksiner.

Årsak

Immunkomplekser etter vaksiner, antibiotika (for eks Trimetoprim-sulfa), infeksjoner (streptokokker, hepatitt B eller C), vaksiner, rituximab, infliximab (etter >20 uker pause får 25% reaksjon, mindre ved MTX co-medikasjon).

Symptomer

Utslett. Feber, Leddsmerter. Artritt. Start :1-2 uker etter eksponering. 1-2 dager etter Penicillin i.v. Tilbakegang få uker senere (god prognose).

Blodprøver

Høy SR og CRP, neutropeni, mild trombocytopeni, lett eosinofili mulig, hypoalbuminemi, protein- og mild erythrocyturi (ikke cylindre), lav C3 og C4.

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av sykehistorie (nye medikamenter, vaksiner), symptomer, blodprøver og sykdomsforløp (ikke effekt av infeksjonsbehandling med antibiotika)

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Virusinfeksjon, hypersensitivitetsvaskulitt, urtikariell vaskulitt, Akutt revmatisk feber (mer migrerende artritt), Reaktiv artritt, erythema multiforme (affiserer også hånd- og fotsåler), Steven-Johnsson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (blemmer), Stills sykdom, Kawasakis syndrom (hos barn).

Behandling

Fjerne årsak, steroider: Prednisolon 0,5-1mg/kg/d eller methylpred. 1-2mg/kg/d i.v, antihistamin. NSIAD og analgetika mot leddsmerter.

Litteratur

Palm