Henvisningen Sjøgrens

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva bygger misnatnken om Sjøgrens synrom på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose: Utredningstips her

 • De fleste (>90%) med Sjøgrens syndrom er kvinner
 • Alle (nesten) har uttalt subjektiv tørrhet (sicca-fenomener) i øyne og munn.
 • De fleste har antistoff SSA i høyt titer i serum
 • I høy alder (>80 år) har ca 40% tørrhet av annen årsak (aldersbetinget degenerasjon av eksokrine kjertler). Differensialdiagnoser

Henvisning til revmatolog

Sykehistorie

 • Symptomdebut (omtrentlig tidspunkt)
 • Daglig tørrhet (sicca)
  • Begge øyne («følelse av sand i øyne»)
   • Bruker «kunstig tårevæske»
   • Øyelegevurdering (?)
   • Schirmers test av tåreproduksjon?
  • Munn: Dårlig tannstatus (p.g.a kronisk tørrhet)?
  • Underliv med Tørrhet?
 • Leddsmerter (artralgi)
 • Leddhevelser (artritt)
 • Muskelsmerter (noen har lett myositt med økt CK i serum)
 • Generell tretthet (til tross for mye søvn, «fatigue»)
 • Økt søvnbehov
 • Hatt hovne parotiskjertler («kusma som voksen»)
 • Hatt lymfom (non-Hodkin lymfom har relasjon til Sjøgrens)

Undersøkelsesfunn

 • Påvirket allmenntilstand
 • Røde, irriterte øyne
 • Tørre munnslimhinner
  • Oral candida
  • Dårlig tannstatus
 • Artritt
 • Eksantem (soleksem ved SSA-antistoff, ellers variabelt)
 • Antistoff i serum
  • ANA med undergrupper (titernivå)
   • SSA
   • SSB
 • Annet: Ofte forhøyet serum IgG og SR

Differensialdiagnoser her

 • Et lite utvalg

  • Aldersbetinget tørrhet (degenerasjon av eksokrine kjertler)
  • Vært strålebehandlet mot ansikt/hals (påvirker spyttkjertler og gir tørrhet)
 • Gjennomgått

Hepatitt C og sarkoidose etterlater ofte tørrhet og er vanligvis eksklusjonsdiagnose

Medikamenter som kan gi tørrhet

 • Antidepressiva
 • Beta-blokker
 • Diuretika
 • Anticholinerge parkinsonmidler

Pasienter bosatt i Oslo

Sjøgrens Syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm