Meibomske kjertler og tørre øyne (Dysfunksjon I Meibomske kjertler)

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Meibomske kjertler (engelsk: Meibomian glands) er lokalisert i øvre og nedre øyelokk. Kjertlene produserer olje og fett (lipider) som sammen med tårevæsken (fra tårekjertler) hindrer at øynene blir tørre.

Sykdomstegn

Tørre, irriterte øyne og uskarpt syn (blefaritt) kan være forårsaket av redusert funksjon (dysfunksjon) i Meibomske kjertler eller i for lite tåreproduksjon (andre årsaker må også utelukkes). Ved Sjøgrens sykdom foreligger redusert tåreproduksjon, men samtidig redusert funksjon i Meibomske kjertler er også mulig.

Risikofaktorer

De fleste med symptomer er over 40 års alder. Tilstanden er vanlige blant asiater enn etnisk norske. Makeup kan forårsake tette utførselsganger i Meibomske kjertler og dermed symptomer

Behandling

Varme og lett trykk mot øyelokkene kan lindre ved å øke utskillelsen fra kjertlene. Øyelege kan forskrive spesielle øyedråper, for eksempel Ikervis som inneholder ciclosporin.

Litteratur

Palm