Journalskriving Sjøgrens syndrom

Print Friendly
Share Button

 

ICD-10 M35.0

Sykehistorie

Undersøkelsesfunn

 • Sialometri (<1,5ml/15 min ustimulert er patologisk)
 • Schirmers test (<5mm/5 min er patologisk)
 • Leppebiopsi (fokusskår minst =1 er patologisk)
 • Funn ved HRCT lunger (mattglass, fibrose, cyster: LIP-suspekt)
 • Anti SSA og SSB antistoff
 • Hypergammaglobulinemi
 • Komplementfaktorer C3 og C4
 • Lymfom

Behandling til nå

 • Prednisolon, Hydroksyklorokin m.m.

Hensikten med kontakten nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Nye symptomer (slimhinner, lymfeknuter, lunger, hud)
  • SR, Lymfopeni, lave C3 og/eller C4
  • Høy IgG
 • Komplikasjoner (slimhinner, artritt, purpura, lungeaffeksjon, lymfom)

Medikamenter nå

 • Allergier (medikamenter og annet
 • Røker (ja/nei/tidligere)
 • Stabil vekt siste 3 måneder? (vekt nå)

Undersøkelsen

 • Hals (parotis, submandibularis, hals: lymfeknuter)
 • Hjerte (regelmessig aksjon, bilyder)
 • Lunger (krepitasjoner)
 • Blodtrykk
 • Ledd (artritt)
 • Hud (eksem, purpura)
 • Muskler (tender-points, atrofi, svakhet)
 • Øyne (røde, irriterte)
 • Munn (tørre slimhinner, furet tunge, caries, candida, tannstatus)
 • Nevrologisk (sensibilitet og motorikk)

Lymfomrisiko ved Sjøgrens syndrom

Risikofaktorer for non-Hodgkin lymfom er blant annet vedvarende lave neutrofile leukocytter i blod og lave komplementfaktorer C3 og C4 (Ref: Jonsson MW, 2012).

Utredning / behandlingsplan?

Sjøgrens Syndrom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm