Differensialdiagnoser SLE

Print Friendly
Share Button

Differensialdiagnoser

Feber: Infeksjon.

Dyspné (tung pust):

Tromboembolier:

Abdominale smerter: peritonitt, tarmvaskulitt, pankretitt, tromboser (APL-syndrom), Ulcus duodeni/venticuli, abcesser eller andre infeksjoner. Porfyri

Akutt artritt: Septisk, asepisk bennekrose (ved høye doser steroider), krystallopati (ved redusert nyrefunksjon)

Trombocytopeni

CNS: Cerebral lupus

Eksem:

Kardiovaskulær/aterosklerose- risk: SLE-Kvinner 35-45 år har 50 x økt risk for myokardinfarkt (Ref: Manzi S, 1997). Forebygging: Kolestrol >5,2 behandles. Røkestans, Mer fysisk aktivitet. Vurder vektreduskjon. Aktiv SLE-behandling, men unngå høye Prednisolon-doser (>5mg/d) over tid.

Malignitet (kreft): Økt risk for lymfom (lymfeknutekreft) (trett, feber, vekttap, Lymfeknuter forstørret, svettetokter) og cervix uteri-cancer (livmorhalskrevt). Sannsynlig litt økt lungekreft-risiko (Ref: Bin J, 2007)

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm 2015