Henvisningen SLE

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva er mistanke om diagnosen bygget på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv SLE med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose

 • SLE er vanligst blant kvinner (10:1)
 • Multiorgansykdom: hud, ledd, nyrer og/eller blodceller angripes ofte
 • Alle (nesten) har markert utslag i ANA i serumprøve (i aktiv sykdomsfase)
 • I serum er SR oftest høy, men CRP lav eller normal
 • Sykdommen preges oftest av
  • Generell inflammasjon med påvirket allmenntilstand som apetittløshet, tretthet, nattevsette og febertendens
 • Differensialdiagnoser her

Henvisning tilspesialist bør innholde opplysninger om:

Sykehistorie

 • Symptomdebut
 • Feber, nattesvette?
 • Leddaffeksjon (ofte fingerledd)?
 • Eksem (fekket, generalisert, ulike former. Sommerfugleksantem (over nese og på kinn). Diskoid lupus (psoriasislignende skjelling, men med arrdannelse)?
 • Lungesymptomer (Pleuritt: respirasjonsavhengige smerter)
 • Hjertesymptom (Pericarditt: smerter som forverres i liggende stilling)
 • Nyrer: perifert ødem, proteinuri, hypertoni?

Undersøkelsesfunn

 • Klinisk
  • Ledd: artritt (særlig fingre)
  • Hud: Eksem (utbredelse)
  • Nyrer: Urin stix (protein, erytrocytter)
  • Blodtrykk
  • Ødem?
  • Lunger (Pleuritt): auskultasjon, røntgen eller CT
  • Hjerte (pericarditt: gnidningslyd ved perikarditt, EKG?, Ekko cor
 • Blodprøver

  • SR (ofte høy)
  • CRP (ofte normal)
  • Hgb (hemolyttisk anemi: høy LD, lav haptoglobin)
  • Leukcytter (penier?)
  • Trombocytter (penier?)
  • Kreatinin (øker i senere faser med nyreaffeksjon)
  • ALAT (assosiert autoimmun hepatitt?)
  • LD (høy)
  • Haptoglobin (lav ved hemolyse)?
  • ANA («alltid» tydelig forhøyet i aktiv fase), aDNA, SSA, a-C1q, aSm
 • Assosiert antifosfolipidsyndrom (tromboembolier, spontanaborter) +
  • Lupus antikoagulant
  • anti-kardiolipin
  • anti-beta-2 glykoprotein antistoff

  Urin

  • Glomerulonefritt (protein + blod i urin)

Pasienter bør fortrinnsvis henvises lokal revmatologisk avdeling. Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst kan også henvises Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen kan motta pasienter også fra landet for øvrig når kapasiteten tillater det.

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm