Henvisningen SLE

Print Friendly
Share Button

Viktigst

 • Hva er mistanke om diagnosen bygget på?
 • Hastegrad (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv SLE med organsymptomer haster alltid: Ring vaktlegen (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose

 • SLE er vanligst blant kvinner (10:1)
 • Multiorgansykdom: hud, ledd, nyrer og/eller blodceller angripes ofte
 • Alle (nesten) har markert utslag i ANA i serumprøve (i aktiv sykdomsfase)
 • I serum er SR oftest høy, men CRP lav eller normal
 • Sykdommen preges oftest av
  • Generell inflammasjon med påvirket allmenntilstand som apetittløshet, tretthet, nattevsette og febertendens
 • Differensialdiagnoser her

Henvisning tilspesialist bør innholde opplysninger om:

Sykehistorie

 • Symptomdebut
 • Feber, nattesvette?
 • Leddaffeksjon (ofte fingerledd)?
 • Eksem (fekket, generalisert, ulike former. Sommerfugleksantem (over nese og på kinn). Diskoid lupus (psoriasislignende skjelling, men med arrdannelse)?
 • Lungesymptomer (Pleuritt: respirasjonsavhengige smerter)
 • Hjertesymptom (Pericarditt: smerter som forverres i liggende stilling)
 • Nyrer: perifert ødem, proteinuri, hypertoni?

Undersøkelsesfunn

 • Klinisk
  • Ledd: artritt (særlig fingre)
  • Hud: Eksem (utbredelse)
  • Nyrer: Urin stix (protein, erytrocytter)
  • Blodtrykk
  • Ødem?
  • Lunger (Pleuritt): auskultasjon, røntgen eller CT
  • Hjerte (pericarditt: gnidningslyd ved perikarditt, EKG?, Ekko cor
 • Blodprøver

  • SR (ofte høy)
  • CRP (ofte normal)
  • Hgb (hemolyttisk anemi: høy LD, lav haptoglobin)
  • Leukcytter (penier?)
  • Trombocytter (penier?)
  • Kreatinin (øker i senere faser med nyreaffeksjon)
  • ALAT (assosiert autoimmun hepatitt?)
  • LD (høy)
  • Haptoglobin (lav ved hemolyse)?
  • ANA («alltid» tydelig forhøyet i aktiv fase), aDNA, SSA, a-C1q, aSm
 • Assosiert antifosfolipidsyndrom (tromboembolier, spontanaborter) +
  • Lupus antikoagulant
  • anti-kardiolipin
  • anti-beta-2 glykoprotein antistoff

  Urin

  • Glomerulonefritt (protein + blod i urin)

Pasienter bør fortrinnsvis henvises lokal revmatologisk avdeling. Pasienter bosatt i Helse Sør-Øst kan også henvises Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen kan motta pasienter også fra landet for øvrig når kapasiteten tillater det.

Helsedirektoratets henvisningsveileder

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm