Journalskriving, Stikkord for SLE

Print Friendly
Share Button

Diagnosen er basert på

(jfr. ACR-klassifikasjonskriterier):sommerfugleksantem, diskoid lupus, fotosensitiv, munnsår, artritt, serositt, glomerulonefritt, nevrologisk (epileptisk, psykose), cytopeni, aDNA- og andre antistoff (sm, C1q, SSA/B, lupus antikoagulant. beta-2GP, anti-kardiolipin?). Sjekk også SLICC-kriteriene

Anamnese

 • Tidspunkt for sykdomsdebut (diagnoseår)
  • Debutsymptom
 • Tromboembolier
 • Fotosensitivitet/utslett/orale ulcera
 • Nyreaffeksjon: Nefrotisk syndrom (>protein i urin 3g/L + ødemer) /Nyresvikt/Funn ved nyrebiopsi?
 • Artralgier/Artritt/Tenosynovitt?
 • Perikarditt (gnidingslyd, perikardvæske) eller Pleuritt (pleuravæske)
 • Endokarditt (Libman-Sacks)
 • Pulmonal hypertensjon
 • Sentralnervøs affeksjon: Hodepine/Kognitive forstyrrelser/Apopleksi Epilepsi/Polynevropati/Perifere pareser/Funn ved MR-MR angio-Angiografi-SPECT
 • Tromboser: venøse og arterielle?
 • Sicca fenomener?
 • Leukopeni/Trombocytopeni/Hemolytisk anemi?
 • Raynaud-fenomener?
 • Påvirket allmenntilstand: Nattesvette/subfebril/feber?
 • Autoantistoffer: ANA, dsDNA, Sm, lupus antikoagulant, kardiolipin, a-RNP, a-SSA/B?
 • Høy SR, Lav CRP?
 • Vekt og evt vekttap siste 3-, 6-, eller 12 måneder
 • Planlagt svangerskap?
 • Gjennomgått immunmodulerende behandling (Prednisolon, Cyklofosfamid, Mykofenolat, hydroksyklorokin, Rituximab, Oktagam, Imurel, MTX)

Årsak til sykehuskontakt nå

 • Sykdomsaktivitet (Nattesvette, feber, eksem, artritt, slimhinner, indre organer), SR, cellertellinger, C3, C4, anti-Dna
 • Medikament-justering (Horfor?)
 • Medikamentliste
 • Røker (aldri, tidligere, nåværende)
 • Allergier: medikamenter andre (skilles fra intoleranse)

Klinisk status

 • Forflytter seg ubesværet?
 • Klinisk aferbril?
 • Perifere ødemer, dyspne?
 • Blodtrykk og puls
 • Auskultere hjerte og lunger
 • Hud: Eksem (ansikt, ekstremiteter, truncus)?
 • Ledd: Hovne og ømme ledd, feilstillinger (Jaccoud) (særlig fingre)
 • Vurder å gjøre SLEDAI (sykdomsaktivitetsmål)

Plan for konsultasjonen / innleggelsen

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm 2015