Journalskriving, Stikkord for SLE

Print Friendly
Share Button

Diagnosen er basert på

 • Hud og slimhinner
  • Sommerfugl eksantem, diskoid lupus, fotosensitiv, munnsår
 • Artritt
 • Serositt
 • Glomerulonefritt
 • Nevrologisk (epileptisk, psykose)
 • Cytopeni
 • aDNA- og andre antistoff (sm, C1q, SSA/B, lupus antikoagulant. beta-2GP anti-kardiolipin?)
 •  ACR-klassifikasjonskriterier: Sjekk også SLICC-kriteriene

Anamnese

 • Tidspunkt for sykdomsdebut (diagnoseår)
  • Debutsymptom
 • Tromboser: venøse og arterielle? Spontanaborter?
 • Fotosensitivitet/utslett/orale ulcera
 • Nyreaffeksjon: Nefrotisk syndrom (protein i urin mer enn 3g/L + ødemer) / Nyresvikt / resultat av nyrebiopsi?
 • Artralgier/Artritt/Tenosynovitt?
 • Perikarditt (gnidningslyd, perikardvæske) eller Pleuritt (pleuravæske)
 • Endokarditt (Libman-Sacks)
 • Pulmonal hypertensjon
 • Sentralnervøs (CNS) affeksjon: Hodepine/Kognitive forstyrrelser/Apopleksi Epilepsi/
  • Funn ved MR og MR angio-Angiografi-SPECT, PET/CT
 • Polynevropati/Perifere pareser/
 • Sicca fenomener (Sekundært Sjøgrens syndrom)
 • Leukopeni/Trombocytopeni/Hemolytisk anemi?
 • Raynaud-fenomener?
 • Påvirket allmenntilstand: Nattesvette/subfebril/feber?
 • Autoantistoffer: ANA, dsDNA, Sm, lupus antikoagulant, kardiolipin, a-RNP, a-SSA/B?
 • Høy blodsenkningsreaksjon (SR), lav CRP?
 • Vekt og evt vekttap siste 3-, 6-, eller 12 måneder
 • Gjennomgått immunmodulerende behandling (Prednisolon, Cyklofosfamid, Mykofenolat, hydroksyklorokin, Rituximab, Oktagam, Imurel, MTX)
 • Planlagt svangerskap?

Årsak til sykehuskontakt nå

 • Sykdomsaktivitet (Nattesvette, feber, eksem, artritt, slimhinner, indre organer), blodsenkingsreaksjon (SR), celletellinger, C3, C4, anti-Dna
 • Medikament-justering (Hvorfor?)

Medikamentliste

 • Allergier: medikamenter andre (skilles fra intoleranse)
 • Røker (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Klinisk status

 • Klinisk aferbril?
 • Tegn til infeksjon?
 • Forflytter seg ubesværet?
 • Perifere ødemer, dyspne?
 • Blodtrykk og puls
 • Auskultere hjerte (endokarditt) og lunger
 • Hud og hår
 • Ledd: Hovne og ømme ledd, feilstillinger (Jaccoud) (særlig fingre)
 • Vurder å gjøre SLEDAI (mål for sykdomsaktivitet)

Plan for konsultasjonen / innleggelsen

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm