P-Piller, østrogener og SLE

Print Friendly
Share Button

P-piller

 

 • Kombinasjonspiller (for eksempel Loette eller Microgynon) forverrer neppe SLE i de fleste tilfeller der sykdommen er stabilt fredelig og uten tilleggsrisiko for blodpropp (tromboemboli) (Ref: Petri M, 2005)
 • Skal ikke gis ved:
  • Aktiv SLE
  • ApL i høyt titer
  • Tidligere blodpropp (trombose) (venøse eller arterielle)
  • Aktiv nefritt (nyrebetennelse)
  • Ukontrollert høyt BT
  • Aktiv vaskulitt
  • Migrene eller annen CNS (hjerne)- affeksjon,
  • Epilepsi
  • Røkere
  • Annen trombose (blodpropp-)disposisjon (for eks Leiden-mutasjon eller annen arvelig disopsisjon)
   • Sjekk familieanamnese på tromboembolier

Alternativer: ”Cerazette” er ”minipille” som ikke inneholder østrogen. Progesteron som depot (Depo-Provera) eller gestagen-spiral, Mirena (ofte beste løsning, spesielt når en også bruker «blodfortynnende legemilder» som kan bidra til sterke menstruasjonsblødninger). Hormonell vaginalring (NuvaRing) anbefales ikke: økt sykdom og tromboemboli-risk.

Postmenopausal østrogen-tilskudd

Kan øke risiko for SLE-oppbluss, men sjelden alvorlig. Anbefales ikke dersom SLE-sykdommen er aktiv eller antifosfolipid antistoff foreligger. En anbefaler å veie nytte opp mot risiko i hvert enkelt tilfelle.

Litteratur

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm