Svangerskap ved SLE

Print Friendly
Share Button

Graviditet & SLE

Definisjon

Det foreligger klart økt risiko for komplikasjoner både for den gravide og for fosteret ved SLE. I omtrent 15-20% av svangerskapene oppstår til dels alvorlige komplikasjoner (Ref: Buyon J, 2015). Graviditeten klassifiseres som «risikosvangerskap». Omtrent 1/3 av kvinner med SLE har «sekundært» antifosfolipid syndrom (ApLs) som øker risiko for blodpropp (trombose) og spontanabort betydelig. Blodprøver avslører risiko. Mer om ApLs og svangerskap her. Selv om de fleste kan gjennomføre normale graviditeter og fødsler, er forholdsregler essensielle. Viktig for resultatet ved svangerskap er følgende:

 • SLE- sykdommen bør være i en rolig, stabil fase
 • Medikamenter som kan skade fosteret må ikke brukes
  • Noen gjør imidlertid den feilen at de slutter med viktige sykdomsdempende medikamenter uten at disse erstattes av medisin som kan brukes under svangerskap. De risikerer dermed å få et ugunstig sykdomsoppbluss under graviditet. Disse kan brukes: Prednisolon, Plaquenil og Imurel
 • Det anbefales å diskutere et planlagt svangerskap med revmatolog i god tid (mer enn tre måneder) på forhånd.
  • For pasienter i Oslo-området tilbyr OUS Rikshospitalet via Revmatologisk seksjon en tett oppfølging i samarbeid med Kvinneklinikken. Det tilbys også å delta i et forskningsprosjekt (RevNatus-prosjektet) som skal avdekke mer om risiko ved SLE- svangerskap, og er et samarbeid med NKSR ved St.Olavs Hospital i Trondheim.

Komplikasjoner ved SLE og svangerskap

Svangerskap bør planlegges i en rolig og stabil sykdomsfase. Dette er gjelder spesielt hvis blod, nyrer eller andre indre organer er angrepet. Risiko for sykdomsoppbluss, økt medikament behov og komplikasjoner under graviditet er dermed mindre.

 • Minst 3-6 måneder før svangerskap bør spesialist vurdere sykdomsaktivitet, organfunksjoner og om medikamentene passer i forhold til svangerskap
 • Kvinner med antifosfolipidsyndrom (aPLs) som gir økt blodpropp- og abortrisiko og kan forekomme ved SLE, må vurderes med tanke på blodpropp-hindrende behandling spesielt under svangerskap. Albyl-E (75mg) og Fragmin, Klexane, Heparin kan brukes. Marevan erstattes med annet blodfortynnende middel
 • Medikamenter som Plaquenil, Imurel og Prednisolon skal oftest ikke avsluttes siden medikamentstopp kan utløse sykdomsoppbluss som er ugunstig under graviditet
  • Methotrexat (Ebetrex, Metex, Methotrexat) må stoppes minst 3 mnd før graviditet siden medikamentet kan skade fosteret. Folsyre-tilskudd (som ofte gis sammen med Methotrexate-behandlingen) bør fortsette gjennom svangerskapet
  • Mykofenolat (CellCept, Myfortic) kan skade fosteret. Behandlingen skal stanses minst 6 uker før svangerskap
  • Blodtrykksmedikamenter som ACE hemmere (Enalapril, Renitec, Zestoretic Zanipress m flere) og andre er det ofte aktuelt å skifte ut med andre typer som egner seg under graviditet
  • Mer om medikamenter ved svangerskap her
 • SLE-svangerskap oppfattes som ”risikosvangerskap” og bør følges tett opp av revmatolog og fødselslege
  • Overvåkning av fosteret fra ca 12 ukers svangerskap og frem mot fødsel er aktuelt
  • For de som har antistoffene SSA eller SSB vurderes fosteret hjertefrekvens nøye (særlig i svangerskapsuke 16-26) siden ”hjerteblokk” forekommer hos ca 2%
  • Ved kontrollene er også regelmessige blod- og urinprøver som måler tegn på SLE aktivitet viktige. Prøvene skal vurdere antall blodceller (leukocytter, trombocytter, hemoglobin), nyrefunksjon og eventuelle tegn på nyrebetennelse (urin)
  • Det er økt risiko for ”svangerskapsforgiftning” (preeklapsi) ved SLE i siste del av graviditeten. Albyl-E virker noe forebyggende. Symptomer er økende hevelser (ødem) i føtter, økende blodtrykk og protein (eggehvite) i urinprøve. Behandlingen er å fremskynde fødselen
   • Eventuell bruk av Albyl-E startes ofte i svangerskapsuke 12 og stoppes oftest 2-3 uker før planlagt fødsel
 • De fleste føder på normal, vaginal måte
 • Ved SSA eller SSB antistoff hos mor, kan det nyfødte barnet forbigående få utslett de første uker-måneder (”neonatal lupus”). Dette går spontant tilbake og er ikke starten på kronisk sykdom
 • For kvinner med antifosfolipidsyndrom (aPLs) og Fragmin eller Klexane-behandling er det aktuelt å fortsette med denne blodpropphemmende behandlingen mist noen uker (ofte 6 uker) etter fødsel

Palm