Treat to Target SLE

Print Friendly
Share Button

T2T. Behandlingsmål ved SLE (EULAR recommendation 2014)

Lenke: Medikamenter, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Ved behandlingsstart bør en (i overenstemmelse med pasienten) sette mål for hva en ønsker oppnå («Treat to target»)

 1. Behandlingsmål ved SLE bør være remisjon av systemiske symptomer og organmanifestasjoner. Dersom remisjon ikke kan oppnås, tilstrebes lavest mulig sykdomsaktivitet målt ved en validert lupus aktivitetsindeks og/eller ved organspesifikke markører
 2. Forebygge sykdomsoppbluss (særlig alvorlige residiv)
 3. Det anbefales ikke at behandlingen hos klinisk asymptomatiske pasienter intensiveres bare basert på serologisk aktivitet
 4. Fordi tegn til organskade indikerer utvikling av mer skade og død, er det essensielt med forebyggende behandling ved SLE
 5. Faktorer som negativt påvirker livskvalitet som utmattelse, smerte og depresjon bør være i fokus når en behandler sykdomsaktivitet og forebygging av skade
 6. Tidlig påvisning og behandling av nyreaffeksjon er svært viktig
 7. Etter induksjonsbehandling av lupusnefritt anbefales minst tre år påfølgende immunsupprimerende behandling
 8. Som vedlikeholdsbehandling ved lupus bør lavest mulige doser glukokortikoider tilstrebes. Hvis mulig avsluttes kortikosteroidbehandlingen helt under forutsetning av at sykdommen er under kontroll
 9. Forebygging og behandling av SLE-relatert antifosfolipidsyndrom er et mål. Anbefalingen avviker ikke fra den som gjelder for primært antifosfolipidsyndrom
 10. Uavhengig av annen behandling bør en vurdere å supplere med antimalariamedikamenter (Plaquenil)
 11. Relevant tilleggsbehandling til immunmodulerende terapi bør vurderes for å kontrollere komorbiditet blant SLE pasienter

SLE, BINDEVEVSSYDKOMMER.no

Palm 2016