Klassifikasjonskriterter Adult Stills

Print Friendly
Share Button

 

Klassifikasjonskriterier for diagnose (Yamaguchi M 1992):

Minst to major og tre minor:

Major

  1. Febertopper på minst 39ºC i minst en uke
  2. Leddsmerter (artralgi) eller artrititt i minst to uker
  3. Ikke-kløende, makulært eller makulopapulært eksem som er lakse-rødt og vanligvis lokalisert på kroppen (truncus) eller ekstremiteter ved feberepisoder
  4. Økt antall hvite blodlegemer (leukocytose) >10,000/microL, med misnt 80 % granulocytter

Minor

  • Sår hals/svelg
  • Stor lever eller stor milt (Hepatomegali eller splenomegali)
  • Unormal lever funktionsprøver: ASAT, ALAT, LD
  • Negative tester for antinucleære antistoff (ANA) og revmatoide faktorer (RF, aCCP)

Stills sykdom i voksen alder (adult Stills), BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm 2016